Корінь, його магічні, лікувальні та захисні властивості
Опубліковано: 15 Кві 2015 11:05

Корінь — части­на росли­ни, пов’язана з під­зем­ним сві­том і наді­ле­на магі­чни­ми, ліку­валь­ни­ми та захи­сни­ми вла­сти­во­стя­ми. Корі­н­ня дерев, осо­бли­во тих, які ростуть, «де сон­це не сві­тить», вва­жа­ли­ся місцем, де води­ться нечи­ста сила. Осо­бли­ву небез­пе­ку ста­но­ви­ло корі­н­ня пова­ле­них бурею дерев: під ним можуть бути «біси­ці»; у таких місцях хова­ли само­губ­ців.

Люди боя­ли­ся викор­чо­ву­ва­ти дере­ва, нама­га­ли­ся руба­ти їх вище корі­н­ня, зали­ша­ю­чи його духам. Перш ніж зру­ба­ти дере­во або гіл­ку з ньо­го, до його корі­н­ня кла­ли як жер­тву хліб, сіль, гро­ші або лили вино. Віри­ли, що корінь пере­сту­пня має «голо­ву», «очі», «вуха», «тулуб» і т. ін. Люди боя­ли­ся його вико­пу­ва­ти, щоб не ста­ти калі­кою, втра­ти­ти розум чи вмер­ти. Вико­па­ний з вели­ки­ми пере­сто­ро­га­ми такий корінь вико­ри­сто­ву­ва­ли як обе­ріг, який при­но­сить у дім щастя і багат­ство.

Магі­чні вла­сти­во­сті при­пи­су­ва­ли коре­ню кра­сав­ки: коли дів­чи­на дотор­кне­ться ним до сво­го судже­но­го, то він люби­ти­ме її до самої смер­ті; коре­ню ятрии­ши­ка, фор­ма яко­го нага­дує кисть руки з п’ятьма паль­ця­ми. Його вико­ри­сто­ву­ва­ли як засіб від вагі­тно­сті. Корінь пла­кун-тра­ви, вико­па­ний напе­ре­до­дні Купа­ла, має зда­тність обе­рі­га­ти від відьом і чарів­ни­ків. Корінь вале­рі­а­ни, або мар’їн корінь, обе­рі­гає від уку­су змії. Коре­ні деяких рослин вико­ри­сто­ву­ва­ли у любов­ній магії (при­во­ро­тне  зіл­ля). Корінь любис­тка, вико­па­ний на Покро­ву (1 жов­тня) вран­ці, має зда­тність скрі­плю­ва­ти подруж­жя; від­вар коре­нів дуба і бере­зи, що ростуть разом, дава­ли пити моло­дим для вза­єм­ної любо­ві. Корінь зозу­ли­них сліз під­мі­шу­ва­ли у питво моло­дій парі, щоб жили у мирі та зла­го­ді. Корінь трой­зілля дів­ча­та носи­ли при собі, щоб ско­рі­ше вийти заміж. Щоб відьма не шко­ди­ла худо­бі, вили­ва­ли моло­ко від її коро­ви на корі­н­ня викор­чу­ва­но­го бурею дере­ва із замов­ля­н­ням: «Щоб твою коро­ву так само викор­чи­ло!» Аби ново­на­ро­дже­ний виріс силь­ним, його купа­ли у воді з коре­нем диво­си­ла, вико­па­ним у день Купа­ла.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»