Корінь, його магічні, лікувальні та захисні властивості
Опубліковано: 15 Кві 2015 11:05

Корінь — частина рослини, пов’язана з під­зем­ним сві­том і наді­лена магі­чними, ліку­валь­ними та захи­сними вла­сти­во­стями. Корі­ння дерев, осо­бливо тих, які ростуть, «де сонце не сві­тить», вва­жа­лися місцем, де води­ться нечи­ста сила. Осо­бливу небез­пеку ста­но­вило корі­ння пова­ле­них бурею дерев: під ним можуть бути «бісиці»; у таких місцях ховали само­губ­ців.

Люди боя­лися викор­чо­ву­вати дерева, нама­га­лися рубати їх вище корі­ння, зали­ша­ючи його духам. Перш ніж зру­бати дерево або гілку з нього, до його корі­ння клали як жер­тву хліб, сіль, гроші або лили вино. Вірили, що корінь пере­сту­пня має «голову», «очі», «вуха», «тулуб» і т. ін. Люди боя­лися його вико­пу­вати, щоб не стати калі­кою, втра­тити розум чи вмерти. Вико­па­ний з вели­кими пере­сто­ро­гами такий корінь вико­ри­сто­ву­вали як обе­ріг, який при­но­сить у дім щастя і багат­ство.

Магі­чні вла­сти­во­сті при­пи­су­вали кореню кра­савки: коли дів­чина дотор­кне­ться ним до свого судже­ного, то він люби­тиме її до самої смерті; кореню ятрии­шика, форма якого нага­дує кисть руки з п’ятьма паль­цями. Його вико­ри­сто­ву­вали як засіб від вагі­тно­сті. Корінь пла­кун-трави, вико­па­ний напе­ре­до­дні Купала, має зда­тні­сть обе­рі­гати від відьом і чарів­ни­ків. Корінь вале­рі­ани, або мар’їн корінь, обе­рі­гає від укусу змії. Корені деяких рослин вико­ри­сто­ву­вали у любов­ній магії (при­во­ро­тне  зілля). Корінь любис­тка, вико­па­ний на Покрову (1 жов­тня) вранці, має зда­тні­сть скрі­плю­вати подружжя; від­вар коре­нів дуба і берези, що ростуть разом, давали пити моло­дим для вза­єм­ної любові. Корінь зозу­ли­них сліз під­мі­шу­вали у питво моло­дій парі, щоб жили у мирі та зла­годі. Корінь трой­зілля дів­чата носили при собі, щоб ско­ріше вийти заміж. Щоб відьма не шко­дила худобі, вили­вали молоко від її корови на корі­ння викор­чу­ва­ного бурею дерева із замов­ля­н­ням: «Щоб твою корову так само викор­чило!» Аби ново­на­ро­дже­ний виріс силь­ним, його купали у воді з коре­нем диво­сила, вико­па­ним у день Купала.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»