Культ предків
Опубліковано: 15 Кві 2015 12:07

Культ пред­ків — віра в те, що людина живе и по смерті. Небіж­чик, пере­хо­дячи до іншого світу, стає люди­ною над­зви­чай­ною і роби­ться охо­рон­цем свого роду, чужому ж може шко­дити. Наші предки вірили в чудо­дійну силу воскре­сі­ння. Уся при­рода наве­сні воскре­сає разом із все­о­нов­лю­ю­чим Сон­цем. Птахи повер­та­ю­ться з вирію, і душі пред­ків, що також від­лі­тали у вирій, повер­та­ю­ться. Усе від­бу­ва­є­ться з волі могу­тнього духа Нава — духа помер­лих пра­ро­ди­те­лів.

Візьмемо для при­кладу скі­фів. Най­свя­ті­шим місцем у них були могили, які замі­няли їм храми. Цар у скі­фів був ніби батько народу і коли ішов у потой­бі­чний світ, то там, за віру­ва­н­нями, він мав більшу, ніж при житті, силу, а тому був спро­мо­жний обда­ро­ву­вати свій народ щастям, доста­тком та обе­рі­гати від уся­кого лиха. Близькі до царя люди добро­вільно йшли в могилу за своїм воло­да­рем, щоб слу­жити йому далі. Від­так небіж­чи­ків зов­сім не вва­жали помер­лими: їм про­сто справ­ляли «про­води». З най­дав­ні­ших часів наші предки влашто­вували поми­нальні обіди, які мали назви «Діди», «Вечеря для Дідів», «Дідів­ська субота», «Баби» тощо.

Наро­дні кар­тини загро­бного світу майже ціл­ком копі­ю­ють реаль­ні­сть. Там мешка­ють кон­кре­тні особи: родичі, близькі, сусіди, зна­йомі. Вони про­дов­жу­ють гро­мад­ське й сімейне життя, займа­ю­ться тим. чим колись займа­лися. Від­тво­рю­є­ться у потой­біччі місце­вий ланд­шафт. «Ідемо ми дальше лісом, — гово­рить одна опо­від­а­чка, — аж вийшли ось на нашу стру­ти­не­цьку гору… Сиджу я сама та роз­гля­да­юсь по нашій горі. На про­тив­нім горбі, виджу, сидить Н. —дівка, що недавно померла, та сидить, ні сло­ве­чка до мене не кажучи».

За леген­дами, місця при­йде­шнього життя, при­го­тов­лені для добро­чин­ни­ків і грі­шних, роз­та­шо­вані біля коло­дя­зів. Для пер­ших при­зна­чені дже­рела з чистою водою, біля яких ростуть запа­шні квіти, зрі­ють сма­чні плоди і спів­а­ють рай­ські пта­шки; грі­шники ж будуть загнані в коло­дязі, напов­нені змі­ями, жабами та іншими гадами.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»