Квітка щастя, що розквітає на Івана Купала
Опубліковано: 14 Кві 2015 16:35

Кві­тка щастя — зви­чай­но роз­кві­тає раз на рік; для одних — раз на три-п’ять років, для інших раз у жит­ті. Лише в Купаль­ську ніч бог Перун запа­лює на папо­ро­ті цю вогнен­ну кві­тку, або, як її нази­ва­ють ще в наро­ді, коче­ди­жник. Рів­но опів­но­чі в тем­ній глу­ши­ні, там, куди не дохо­дить куря­чий голос, із трі­ско­том, наче грім з неба, вона спа­ла­хує, умить виро­стає вго­ру і горить бла­ки­тним вогнем, але зараз і оси­па­є­ться. Добрі духи нав­ко­ло неї раді­ють, а пахо­щі від її цві­ті­н­ня ідуть по всьо­му лісі. Смі­лив­цю, який всти­гне зірва­ти цю бли­ску­чу, наче полум’ям охо­пле­ну кві­тку, від­кри­ва­ю­ться всі таєм­ни­ці сві­ту. Але кві­тка щастя дає­ться лише моло­дим хло­пцям,  дів­ча­там вона не тра­пля­є­ться. Щасли­вець, який від­шу­кає кві­тку щастя, у змо­зі при­ча­ру­ва­ти най­кра­щу дів­чи­ну, яка, одру­жив­шись з ним, буде вічно моло­да й гар­на, а діти — здо­ро­ві та робо­тя­щі. За ту кві­тку зав­жди буває стра­шен­на бороть­ба між зли­ми і добри­ми духа­ми. Люди­на спо­кон­ві­ку шукає на зем­лі це чарів­не зело коха­н­ня. Та нечи­ста сила не допу­скає її до чудо­дій­ної кві­тки, кра­де цвіт папо­ро­ті собі, тому й вона така все­зна­ю­ча й усе­мо­гу­тня.

Здо­був­ши чарів­ну кві­тку, тре­ба враз роз­рі­за­ти шкі­ру на мізин­ці лівої руки і закла­сти туди цвіт, щоб кві­тка вро­сла в тіло. Тоді лихі сили піді­йма­ють стра­шний ґвалт, вишкі­рю­ють на смі­лив­ця стра­шні зуби, щоб пере­ля­ка­ти його і забра­ти цвіт. Але той, хто його втри­має, усе на сві­ті зна­ти­ме, розу­мі­ти­ме мову вся­ко­го ство­рі­н­ня, змо­же бачи­ти, де в зем­лі зако­па­ні скар­би, навіть закля­ті; не боя­ти­ме­ться злих сил та від­вер­та­ти­ме від сво­єї ниви вся­ке лихо.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»