Лівий-правий – головне протиставлення у стародавній міфології
Опубліковано: 15 Кві 2015 14:09

Лівий-пра­вий — одне з голов­них про­ти­став­лень у ста­ро­дав­ній міфо­ло­гії. Місяць пов’язувався з поня­т­тям «лівий», тоді як Сонце — з поня­т­тям «пра­вий»: «То праве личко — сві­тле соне­чко, а ліве личко — ясний місяцю». З дав­ніх давен людина зав­жди моли­лася до сходу Сонця і, отже, з пра­вої руки мала пів­день, а з лівої пів­ніч. Пра­вий бік пов’язаний з уяв­ле­н­ням про «пра­ве­дне» життя, пра­вою рукою зав­жди здій­сню­ю­ться най­гі­дніші справи.

В літо­пи­сній роз­по­віді про вибір релі­гії Воло­ди­ми­ром пові­дом­ля­є­ться, що «філо­соф», який викла­дав кня­зеві основи пра­во­слав­ного сві­то­ро­зу­мі­ння, пока­зав йому «запону», на якій зобра­жу­ва­лося «суди­лище госпо­днє», де «направо» були роз­та­шо­вані пра­ве­дники, що «в весе­лії» пря­му­ють до раю, а «наліво» — грі­шники, які йдуть на муки. Воло­ди­мир, поба­чивши це, бага­то­зна­чно під­су­мо­вує: «Добро сим о десную, горе же симь о шююю» («Добре тим, хто справа, горе ж тим, хто зліва»), 3 пра­вої руки людини сто­їть добрий ангел, а з лівої — злий; не плюй направо, щоб не віді­гнати від себе ангела-охо­ро­ни­теля; плю­неш наліво — попа­деш у чорта, і тому  радять, вста­ючи вранці з ліжка, плю­вати в ліву сто­рону і роз­ти­рати слину ногою: таким спосо­бом про­га­ня­ють нечи­стого і в такий день він уже не буде запи­су­вати за тобою гріхи. Спати на пра­вому боці вва­жа­є­ться за гріх, бо можна зада­вити ангела-охо­ро­ни­теля. Пере­сту­пати поріг дому свого судже­ного молода повинна пра­вою ногою. Уста­вати з ліжка потрі­бно пра­вою ногою; вста­неш на ліву — весь день будеш не в дусі; взу­ва­ючи і ски­да­ючи взу­ття, потрі­бно почи­нати з пра­вої ноги; хто, захо­дячи в дім, стане напе­ред пра­вою ногою, той буде жада­ним гостем; при ста­ро­дав­ніх воро­жі­н­нях диви­лися, якою ногою пере­сту­пить свя­щен­ний кінь через покла­дені жер­дини — пра­вою чи лівою: у пер­шому випадку про­ро­ку­вали успіх, у дру­гому — нев­дачу. Хто впаде на пра­вий бік — тому не буде пере­шкод у спра­вах, а хто на лівий — того чекає біда. Чеше­ться праве око — на милого диви­тися, ліве — будеш  пла­кати; чеше­ться права долоня — отри­маєш при­бу­ток, ліва — борги; праве вухо горить — слу­хати добрі вісті або похвалу, ліве — погані віс­тки і лайку; у пра­вому вусі дзве­нить — зга­ду­ють друзі, в лівому — недруги. Году­вати хло­пчика моло­ком матері радили пра­вою груддю, а дів­чинку — лівою. Для того, щоб дитина не вере­ду­вала, пер­ший раз нео­дмінно клали її на пра­вий бочок і т. п.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»