Льох, погріб, погребиця
Опубліковано: 31 Сер 2009 21:38

Побу­то­ва холо­диль­на зем­ля­на будів­ля з вико­ри­ста­н­ням дере­ви­ни в пере­кри­т­тях і вну­трі­шньо­му опо­ря­джен­ні. У місци­нах зі щіль­ним ґрун­том вико­пу­ва­ла­ся про­сто в зем­ля­ній чи гли­ня­ній поро­ді зі ство­ре­н­ням з боків ніш для збе­рі­га­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів. Пере­ва­жно, ово­чів та фру­ктів.

Також вико­ри­сто­ву­вав­ся ак для пере­хо­ву­ва­н­ня або ув’язнення кого-небудь, так і для збе­рі­га­н­ня вина, поро­ху тощо. 

У наро­ді льох  (погріб) пов’язаний з уяв­ле­н­ня­ми про домо­ви­ка, який іно­ді там хова­є­ться. Вза­га­лі він сим­во­лі­зу­вав пери­фе­рію, низ, біду, а зара­зом і культ пред­ків. Запі­л­ля було місцем похо­ва­н­ня нехре­ще­них немов­лят. У загад­ках запі­л­ля озна­чає нижню части­ну облич­чя: “Пов­не запі­л­ля гусей, лебе­дів” (рот і зуби).

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»