Маковея
Опубліковано: 01 Тра 2009 01:09

       14 сер­пня пра­во­слав­на цер­ква від­зна­чає свя­то Мако­вія (Мако­вея) на честь іудей­ських муче­ни­ків — семи бра­тів Мако­ве­їв, яких їх мати Соло­мія бла­го­сло­ви­ла на муче­ни­цьку смерть за віру. Однак воно зако­рі­не­не ще в пра­дав­ніх часах орій­ської куль­ту­ри і збі­га­є­ться з поча­тком сів­би ози­ми­ни та освя­чу­ва­н­ням насі­н­ня.

       Ще задов­го до прийня­т­тя хри­сти­ян­ства у цей день від­бу­ва­ло­ся дитя­че та діво­че свя­то, під час яко­го освя­чу­ва­ли­ся також кві­ти і горо­ди­на; вода у річках і кри­ни­цях вва­жа­ла­ся цілю­щою, тому біля них про­во­ди­ли­ся різні обря­ди, а хво­рі шука­ли у воді зці­ле­н­ня. Це свя­то ще нази­ва­ють пер­ший, мок­рий або медо­вий Спас.

       Напе­ре­до­дні цьо­го дня дів­ча­та готу­ва­ли “мако­вій­ську кві­тку”, яку скла­да­ли в основ­но­му із садо­вих кві­тів і лише час­тко­во з польо­вих та лісо­вих: кудряв­ців, любис­тку, чор­но­брив­ців, майор­ців, воло­шок, м’яти, рути, шав­лії, нагі­док, малень­ких роз­кві­тлих соня­шни­ків, польо­вих коти­ків і соки­рок, мате­рин­ки, чебре­цю, роман-зіл­ля та ін.

       Госпо­ди­ня готу­ва­ла горо­ди­ну: насам­пе­ред мак, окре­мо у хусто­чку скла­да­ла одну-дві цибу­ли­ни, часни­чи­ни, дві-три мор­кви­ни, буря­чок, пару кар­то­плин, два-три стру­чки ква­со­лі, корін­чик петру­шки. Виби­ра­ю­чи кра­щі голов­ки маку, вона про­мов­ля­ла: “Щоб діти росли, щоб молодь щасли­во одру­жу­ва­ла­ся, щоб бджо­ли рої­ли­ся, щоб кури неслись, щоб усі здо­ро­ві були”.

       Перед Мако­ве­єм дів­ча­та зби­ра­ли­ся гур­та­ми й пле­ли він­ки з бар­він­ку та різних садо­вих кві­тів. Мате­рі ще вдо­сві­та буди­ли сво­їх дітей, доро­слі дів­ча­та зби­ра­ли та скла­да­ли “мако­вій­ську кві­тку”, мате­рі – горо­ди­ну, а малі діти самі собі зби­ра­ли неве­ли­чкі пуче­чки кві­тів. Мати обплі­та­ла звер­ху “кві­тку” нами­стом, зв’язувала чер­во­ною новень­кою стрі­чкою, обви­ва­ла рушни­чком і дава­ла доні з таки­ми сло­ва­ми: “На, доню, кві­тку цю, щоб ти була така гар­на, бага­та й при­го­жа, як ця кві­тка; щоб тебе хло­пці люби­ли, як люблять люди кві­тку…”

       Після Слу­жби Божої всі діти вихо­ди­ли у двір і ста­ва­ли нав­ко­ло цер­кви, роз­кла­да­ли на хусти­нах неред собою горо­ди­ну, а в руках три­ма­ли “мако­вій­ські кві­ти”. Ціка­во й уро­чи­сто вигля­да­ло освя­че­н­ня кві­тів та ово­чів, мов на Велик­день, а дітей було, “як маку”.

Оль­га Рутков­ська

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»