Марена – чарівна супутниця бога Купала
Опубліковано: 09 Кві 2015 11:48

Маре­на (Море­на, Мари­на) — боги­ня, пов’язана із сезон­ни­ми риту­а­ла­ми уми­ра­н­ня і воскре­сі­н­ня при­ро­ди, а також обря­да­ми викли­ка­н­ня дощу. Маре­на силь­ні­ша за вогонь, для ньо­го вона смерть. Ця пан­на буває водно­час і сер­ди­тою цари­цею-води­цею, і пре­кра­сною супу­тни­цею боги­ні води. Осо­бли­во наве­сні, коли її почи­нає зігрі­ва­ти небе­сний Сва­ро­жич, Маре­на лагі­дні­шає, бла­го­слов­ляє жит­тя, і на зем­лі все почи­нає роз­кві­та­ти і рости. Тоді Маре­на очи­щає люд­ські душі від грі­ха, бо іна­кше до люди­ни обов’язково при­йде Мара, а з нею смерть і пекло.

В Укра­ї­ні з дав­ніх часів збе­ріг­ся обряд, у яко­му напе­ре­до­дні Купаль­сько­го свя­та роблять із соло­ми ляль­ку Купа­ла — часом у зріст люди­ни, одя­га­ють на неї жіно­чу соро­чку, пла­хту і вінок із кві­тів. Також руба­ють дерев­це (пере­ва­жно чор­но­клен, вер­бу, вишню або топо­лю), при­кра­ша­ють його стрі­чка­ми, він­ка­ми і вста­нов­лю­ють на місці ігрищ. Це дерев­це нази­ва­ють Маре­ною; під ним став­лять рядже­ну ляль­ку, а біля неї поча­сту­нок. Нав­ко­ло Маре­ни водять хоро­во­ди. Потім запа­лю­ють вогни­ще, пере­ска­ку­ють через вогонь пара­ми (хло­пець з дів­чи­ною), три­ма­ю­чи в руках купаль­ську ляль­ку. Дру­го­го дня ляль­ку і Маре­ну при­но­сять до річки, зри­ва­ють з них при­кра­си і топлять у воді. На свя­ті спів­а­ють таких пісень:

…Ой на Йва­на на Купа­ла,
Там Марія в воду впа­ла,
Ой на Йва­на на Купа­ла,
Там Марія купа­ла­ся,
Ой на Йва­на на Купа­ла
Там з Іва­ном він­ча­ла­ся…

А потім жур­ли­во при­спі­ву­ва­ли:

Пото­ну­ла Мари­нонь­ка, пото­ну­ла,
Наверх кісонь­ка зри­ну­ла.

Маре­ну поша­но­ву­ва­ли дві­чі на рік: пер­ший раз — 1 бере­зня, коли вона про­га­няє злу Зиму-Мару, і в ніч з 23 на 24 черв­ня, коли вона стає най­пре­кра­сні­шою супу­тни­цею бога Купа­ла.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»