Млин — найулюбленіше місце перебування чортів
Опубліковано: 25 Бер 2015 10:59

Млин — най­улю­бле­ні­ше місце пере­бу­ва­н­ня чор­тів. Там вони заму­лю­ють воду, кру­тять коле­со та жор­на вно­чі без мель­ни­ка, мелю­чи собі тютюн. Сво­їм спів­ом, гуді­н­ням, сви­сті­н­ням доку­ча­ють усім нав­кру­ги. Дия­во­лу (Три­ю­ді, Яви­дни­ко­ві) нале­жить, крім воза, також вина­йде­н­ня мли­на, а ста­ро­за­ві­тно­му Бого­ві чи Хри­сто­ві — його нала­го­дже­н­ня. При цьо­му нечи­стий потра­пляє в комі­чні ситу­а­ції: не знає, як закла­сти пали­чку, щоб обер­та­ло­ся мли­но­ве коле­со, лови­ться у капкан, який ста­вив на Бога, носить у реше­ті воду і ллє на млин. Дещо від­мін­ні момен­ти про­сту­па­ють в інших леген­дах. За одні­єю з них, млин зро­бив також чорт, котрий «все поста­вив, тіль­ки крил, що вони хре­стом, не поче­пе та камі­н­ня не наса­де, бо й там хрест. То вже Бог бла­го­сло­вив та й наса­див». З тих пір млин — чор­тів вів­тар.

Най­го­лов­ні­шо­го чор­тя­ку, який гре­блю рве, люди так і про­зва­ли — «Той, що гре­блю рве». Він та інші дідь­ки, які вмі­ють пере­ки­да­ти­ся у вся­ку зві­ри­ну: пса, кота, сви­ню, а то й цапа — у ніч під Купа­ла, під Велик­день, у Вели­кий четвер та на Зеле­но­му тижні мелють ноча­ми аж до тре­тіх пів­нів. Люди ста­ра­ю­ться сто­ро­ною обхо­ди­ти ті місця; кажуть, що мель­ни­ки всі воро­жби­ти, про­да­ли­ся чор­там, бо зав­жди три­ма­ють у себе чор­ну кішку. Коли ж при­їжджа­ли до мли­на з зер­но­вим хлі­бом, то части­ну зме­ле­ної з ньо­го муки кида­ли у воду русал­кам і вилам як жер­тву. Вва­жа­ло­ся, що мука, яка під­ні­ма­є­ться куря­вою й осі­дає на сті­нах мли­на, — то чор­тів хліб…

Якщо мель­ник зуміє дого­ди­ти водя­ни­ку, то млин буде зав­жди справ­ний і при­но­си­ти­ме зна­чні при­бу­тки; і нав­па­ки, якщо не пола­ди­ти з ним, то млин постій­но буде зупи­ня­ти­ся та лама­ти­ся. Один мужик побу­ду­вав мли­на, не запи­тав­ши на те дозво­лу у водя­ни­ка, і за те той під­няв води наве­сні з такою силою, що зруй­ну­вав спо­ру­ду. При будів­ни­цтві мли­на досить покла­сти зарік на живу тва­ри­ну: сви­ню, коро­ву, ове­чку (бо то є своє­рідна жер­тва), а вже водя­ник рано чи пізно сам зна­йде, як то забра­ти. Для водя­ни­ка млин — що для домо­ви­ка жиле поме­шка­н­ня.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»