Народні уявлення про ніч
Опубліковано: 25 Бер 2015 13:18

Ніч тра­ди­цій­но діли­ла­ся на три части­ни: пер­ша три­ва­ла від захо­ду Сон­ця до опів­но­чі; дру­га — до співу пів­нів; тре­тя закін­чу­ва­ла­ся зі схо­дом Сон­ця.

За наро­дни­ми уяв­ле­н­ня­ми, ніч — мати смер­ті та сну. Живе на про­ти­ле­жній від вирію сто­ро­ні, на дале­ко­му захо­ді, де кін­ча­є­ться зем­ля. Коли на зем­лю при­хо­дить боги­ня ночі, боги­ня смер­ті Мара теж при­хо­дить із цар­ства мер­твих, щоб забра­ти з собою насту­пну жер­тву. У бага­тьох наро­дів боги­ня ночі уосо­блю­ва­ла­ся в жіно­чо­му обра­зі з вуа­л­лю, поси­ла­ною зір­ка­ми. Ніч — це пора, коли мер­ці (а вони, за повір’ям, силь­ні­ші за живих) запа­лю­ють своє сві­ти­ло — Місяць. Глу­ха ніч сим­во­лі­зує пер­ві­сну пітьму, яка була на поча­тку сві­ту. У міфо­ло­гії дав­ніх укра­їн­ців Чор­но­бог — бог ночі, ворог сві­тла; його цар­ство — ніч на зем­лі.

Іно­ді день і ніч уяв­ля­ли­ся бра­том і сестрою. Наро­дна загад­ка, що озна­чає «рік», так про це гово­рить: «Я ста­рий, від мене наро­ди­лось два­над­цять синів (міся­ців), у кожно­го по трид­цять синів кра­сних, по трид­цять дочок чор­них (дні і ночі)»; інша загад­ка озна­чає «ніч і день»: «Сестра до бра­та в гості їде, а брат від сестри в ліс хова­є­ться».

Ніч, вечір, смерк — охо­рон­ці люди­ни, зами­ка­чі зла. У замов­ля­н­нях ніч, на від­мі­ну від хри­сти­ян­сько­го сві­то­с­при­йма­н­ня, де вона випу­скає на волю воро­жі сили, — час осо­бли­во дійо­вий, осо­бли­во магі­чний. Сти­хій­ний атри­бут ночі — кінь: ніч (вечір) сидить на коні. «Вечір на коні» при­кли­ка­ли для того, щоб «нуди­ти» люди­ну любов­ною тугою. У деяких замов­ля­н­нях «ніч на коні» віді­грає заспо­кій­ли­ву роль. Ночі при­свя­че­но істин­но язи­чни­цький гімн, що вра­жає сво­єю емо­цій­ні­стю і пое­зі­єю: «Ніч тем­на, ніч тишна, сидиш ти на коні була­но­му, на сідлі соко­ли­но­му, зами­ка­єш ти комо­ри, двор­ці і хлів­ці, цер­кви й мона­сти­рі і київ­ські пре­сто­ли: зам­кни моїм воро­гам губи і губи­ща, щоки й пра­що­ки, очі й пра­о­чі, щоб вони на мене, наро­жден­ну, хре­ще­ну і моли­твя­ну рабу Божу Марію, зубів і очей не витрі­ща­ли, гні­ва в сер­ці не мали, щоб усе пова­жа­ли і в добрих мислях мали».

Наро­дні при­кме­ти: коли Сон­це зако­ти­ло­ся за обрій — не кидай на вули­ці смі­т­тя: сва­ри­ти­ме­шся; не почи­най тоді цілої хлі­би­ни, бо «госпо­дар­ство піде не на лад». Від­да­ва­ти тоді пози­че­ні гро­ші також не добре, бо не будуть води­ти­ся, так само на ніч не дають із хати якісь речі. Диви­ти­ся у вікно до самої рані­шньої зорі — гріх; не зали­ша­ють на сто­лі ніж — «дідь­ко зарі­же». Коли мати купає дити­ну на ніч, то не повин­на вили­ва­ти воду до ран­ку, щоб не нашко­ди­ти дити­ні. На ніч потрі­бно накри­ва­ти діж­ку з водою і гле­чик з їством, щоб не напа­ску­див туди нечи­стий.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»