Нав, Нава – світ царства духу предків, коріння Дерева життя
Опубліковано: 25 Бер 2015 11:48

Нав, Нава — під­зем­ний, неви­ди­мий, духов­ний чи вза­га­лі уяв­ний світ («той світ»). Світ цар­ства духу пред­ків, корі­н­ня Дере­ва жит­тя. Бог Сві­то­вид пиль­нує, щоб у сві­ті не тіль­ки Явно­му, а й Нав­но­му здій­сню­ва­ли­ся Пра­ви­ла Дажбо­жі. У «Веле­со­вій кни­зі» чита­є­мо: «Се русич і зали­ши­ться ним, бо взяв зем­лю до рани сво­єї і несе її до Нави».

Нав­ський Велик­день, що зна­чить мер­твий, нази­вав­ся також Про­во­да­ми, Могил­ка­ми або Баб­ським свя­том — можли­во, тому, що на ньо­му бува­ли тіль­ки жін­ки. При­свя­чу­вав­ся він навам або нав­кам — жіно­чим духам-покій­ни­кам, які з’являлися, за повір’ям, при Наво­ві-моло­ди­ко­ві. Цим обря­дом задо­брю­ва­ли міся­чних духів, аби вони не зашко­ди­ли хлі­бо­роб­ській ниві. Свя­то поми­на­н­ня пред­ків ще нази­ва­ли Раду­ни­цею, бо покій­ни­ки раду­ю­ться, що їх поми­на­ють і при­хо­дять до них «хри­сту­ва­ти­ся».

У «Сло­ве о посте к неве­жам» (XIII ст.) зви­чай топи­ти лазню для «навья» опи­са­ний деталь­но. У четвер на Стра­сно­му тижні «пове­да­ють мрътвым мяса и мле­ко и яйца. И мыль­ни­ца топят и на печь льют и пепел посре­де сыплют сле­да ради. И гла­го­лют: «Мий­те­ся!» И чехли веша­ють и убру­си и велят я тер­ти. Беси же сми­ю­тся зло­у­мию их и вьлез­ше мыю­тся и пор­плю­тся в пепе­ли том, яко куры след свой пока­за­ют на попе­ле… И про­хо­дят топив­шеи мов­ни­ци и птя­да­ют на попе­ле сле­да и егда видять на попе­ли след и гла­го­лють: «При­хо­ди­ли к нам навья мытся…»

Навать — про­від­ник душ на той світ. Збе­ріг­ся дав­ній зви­чай вкла­да­ти в руку покій­ни­ку гро­ші, при­зна­че­ні для спла­ти загро­бно­му про­від­ни­ко­ві — Вод­цю — і пере­ві­зни­ку через під­зем­ну річку чи пові­тря­не море — Плав­цю.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»