Ніч ворожіння — ніч перед Новим роком
Опубліковано: 25 Бер 2015 13:08

Ніч воро­жі­н­ня — ніч перед Новим роком. Тоді Все­бог від­кри­ває зоря­не небо, Ясен-Місяць веде роз­мо­ву з богом Коля­дою і зір­ка­ми, тоді ж Коля­да при­зна­чає кожній зір­ці ново­на­ро­дже­ну душу. У цю чарів­ну ніч тре­ба бути обе­ре­жним, бо всі злі духи лісів, вод, ярів, скель чату­ють на люди­ну і теж свя­тку­ють і весе­ля­ться аж до тре­тіх пів­нів. Відьми в цей час летять на кочер­гах на Місяць — вига­ня­ють туди Ста­рий рік. У дав­ни­ну рів­но опів­но­чі 12 вол­хвів ходи­ли уро­чи­сто ста­ви­ти біля сво­їх свя­тинь сно­пи збіж­жя, а ранень­ко йшли диви­ти­ся: на яко­му з них най­біль­ше інію, тим зер­ном і засі­ва­ли біль­шу части­ну поля. Рів­но опів­но­чі вода в річках пере­тво­рю­є­ться на вино, а перед пер­ши­ми пів­ня­ми горять зача­ро­ва­ні скар­би. Тоді, най­ча­сті­ше все­лив­шись у коро­ву, бика, коня чи козу, ходить по хатах люд­ська Доля…

У цю ніч молодь зби­ра­є­ться на вече­рю. Вона про­хо­дить дуже весе­ло — із щедрів­ка­ми, тан­ця­ми, музи­ка­ми. Під час такої спіль­ної вече­рі про­во­дять і спіль­ні гада­н­ня-воро­жі­н­ня на май­бу­тній рік. Часто вихо­ди­ли на вули­цю й пита­ли в пер­шо­го стрі­чно­го ім’я — таким чином від­га­ду­ва­ли ім’я наре­че­но­го або наре­че­ної. Іще раху­ва­ли полі­на, при­не­се­ні в хату. Якщо їхня кіль­кість пар­на, то ско­ро бути весі­л­лю. Потім, заплю­щив­ши очі, бра­ли нав­ма­н­ня одне з них: якщо полі­но має кору та пря­ме, буде бага­тий, гар­ний і добрий чоло­вік, а якщо без кори та кри­ве — бідний та пога­ний. Також витя­га­ли соло­му зі стрі­хи: якщо вона з коло­ском, то й з доста­тком буде жит­тя. Ще наси­па­ли на купки жито, біля кожної купки ста­ви­ли воду, при­но­си­ли пів­ня з кур­ми та диви­ли­ся, чия кур­ка або півень що почне роби­ти: їсти, пити, спів­а­ти, бити­ся або хова­ти­ся. Ляга­ю­чи спа­ти, кла­ли під поду­шку гре­бін­ця і наші­пту­ва­ли: «Судже­ний-рядже­ний, роз­че­ши мені голо­ву». Хто при­сни­ться, з тим і випа­де пошлю­би­ти­ся. Перед сном кла­ли на таріл­ку з водою кіль­ка цуру­пал­ків з віни­ка, при­ка­зу­ю­чи: «Судже­ний-рядже­ний, пере­ве­зи через місток!» Якщо вран­ці цуру­пал­ки при­ста­ва­ли до він­ця таріл­ки, то дів­чи­на побе­ре­ться з тим, хто при­снив­ся. То все воро­жі­н­ня про судже­но­го або судже­ну. А ще вран­ці на Новий рік міря­ли воду: коли вода при­бу­ла, то коро­ви будуть дава­ти біль­ше моло­ка, ніж у мину­ло­му році, і нав­па­ки. Жін­ки вихо­ди­ли до хлі­ва і диви­ли­ся, куди голо­вою лежить коро­ва: якщо на схід, то оте­ли­ться вран­ці, на пів­день — удень, а на пів­ніч — то вве­че­рі. Діти кла­ли батько­ві в один чобіт шма­ток хлі­ба, у дру­гий — вугли­ну. Він про­сив пода­ти якийсь один чобіт: якщо випа­да­ла вугли­на, то рік буде голо­дний, а хлі­бець — щедрий.

На Гуцуль­щи­ні в цю ніч госпо­ди­ня вдя­гає чоло­ві­чу шапку і з хлі­бом та конов­кою вихо­дить до води. Там вона три­чі зану­рює хліб у воду і при­мов­ляє: «Не хліб купа­є­ться у воді, але я — в здоров’ї і силі!» Наби­ра­ю­чи води в конов­ку, вона при­мов­ляє: «Я не беру воду, але мед і вино!» Повер­та­є­ться ґазди­ня до хати, всі сплять — ніхто нічо­го не чує. Вона нав­шпинь­ки під­хо­дить до дітей і тор­ка­є­ться їхніх голі­вок мокрим хлі­бом, про­мов­ля­ю­чи: «Аби були такі вели­чні, як свя­тий Василь вели­чний». Потім у конов­ку кидає кіль­ка срі­бних монет. Ран­ком на Новий рік уся роди­на вми­ва­є­ться тією водою. Дів­ки- чарів­ни­ці у цю ніч зби­ра­ють зіл­ля нєчуй-вітер. Хто його зна­йде, — а росте воно в таких місцях, що тіль­ки чарів­ни­ці зна­ють, — той може зро­би­ти­ся «нечу­ва­ним і неба­че­ним».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»