Очі не бачать — серце не болить
Опубліковано: 25 Бер 2015 16:23

Око — об’єкт числен­них віру­вань і повір’їв. За його допо­мо­гою люди­на може впли­ну­ти на долю іншої люди­ни. Най­ча­сті­ше очі пов’язані з можли­во­стя­ми зуро­чи­ти, нашко­ди­ти живій істо­ті. Інші віру­ва­н­ня сто­су­ю­ться хво­роб очей, слі­по­ти, баче­н­ня мер­ців і т. ін.

 Оком дня нази­ва­ли наші пред­ки Сон­це, а небе­сни­ми очи­ма — Місяць і зір­ки; і, нав­па­ки, люд­ські очі порів­ню­ва­ли із Сон­цем і Міся­цем, а лоб — з небе­сним скле­пі­н­ням. Віри­ли, що люд­ські очі утво­ри­ли­ся від Сон­ця, про що дізна­є­мо­ся із замов­лянь. У повсяк­денному розу­мін­ні вікно як отвір, що про­пу­скає сві­тло, ото­то­жню­є­ться з оком: вікно, отже, є оком житла. Наро­дна загад­ка про око гово­рить: «Сто­їть пала­та, нав­ко­ло мохна­та, одне око, і те мокре». Різно­ко­льо­ро­ві очі — озна­ка нале­жно­сті до нечи­стої сили. За повір’ям, чарів­ник, утра­тив­ши зір, біль­ше не в змо­зі чару­ва­ти, а тому стає без­пе­чним.

 Осо­бли­ві вла­сти­во­сті при­пи­су­ють очам деяких тва­рин: заво­ро­жу­валь­ну силу має погляд вов­ка, коли він пер­шим поди­ви­ться на люди­ну; силою сво­го погля­ду вуж-покро­ви­тель, що живе у хлі­ві, зама­нює най­більш дій­ну коро­ву і ссе у неї вим’я; погляд жаби наво­дить при­чи­ну або викли­кає випа­да­н­ня зубів; магі­чну силу мають косі очі зай­ця: вони можуть зуро­чи­ти, насла­ти без­со­н­ня або ж сон­ли­вість, викли­ка­ти поже­жу.

 Очі, осо­бли­во «карі очі», дуже часто зга­ду­ю­ться в укра­їн­ських піснях. Наро­дний афо­ризм «Очі не бачать— сер­це не болить» вира­жає силу впли­ву зоро­вих вра­жень на почу­т­тя люди­ни.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»