Пекло (геєна, ад) — місце покарання душ померлих за неправедне земне життя
Опубліковано: 25 Бер 2015 16:48

Пекло (геє­на, ад) — місце пока­ра­н­ня душ помер­лих  за непра­ве­дне зем­не жит­тя. Апо­криф «Ході­н­ня Бого­ро­ди­ці по муках» (XII ст.) так визна­чає «коор­ди­на­ти» пекла: почи­на­є­ться на «полу­днє», про­дов­жу­є­ться до «полу­но­щи» й завер­шу­є­ться на схо­ді. В Ізбор­ни­ку 1076 р. на пита­н­ня «Де пере­бу­ва­ють душі, які віді­йшли від сві­ту цьо­го?» дає­ться від­по­відь, що жодна душа з того сві­ту не повер­та­лась і не пові­дом­ля­ла, де пере­бу­ва­ють душі, які віді­йшли з цьо­го сві­ту, але, спи­ра­ю­чись на свід­че­н­ня свя­тих книг, можна ска­за­ти, що грі­шні душі пере­бу­ва­ють у пеклі «под вьсею зем­лею и под морем», де панує «тьма вічна», а пра­ве­дні душі — в раю.

 Пекло в леген­дах зобра­жу­є­ться тра­ди­цій­но: вогонь, смо­ла, сір­ка, плач, сто­гін, скре­гіт зубів, зой­ки тощо. А панує в пеклі сата­на. В одній із кар­пат­ських легенд постає над­зви­чай­но коло­ри­тна кар­ти­на: «Я див­лю­си на дру­гі две­рі, а там крізь две­рі вид­ко ще біль­ший страх и то вели­кий страх! А то вид­ко було спі­жо­ву піч, а в тії печі вели­ка вогнен­на кєпінь, коло тої печі сидит чер­ле­ний стра­шний дідо, а в того діда вели­ка зелі­зна дов­бня». В інших леген­дах докла­дно дета­лі­зо­ва­но муки грі­шни­ків. Отож бра­тів, що поби­ли­ся до смер­ті, пере­тво­ре­но на собак, а бага­чів — на вов­ків; «люди у фай­них кри­са­нях з пава­ми сто­ят на зелі­зних гори­чих пли­тах»; у жін­ки капає кров з очей, бо в неді­лю чеса­ла­ся; в огні горять ті, «шо на сім сьві­ті грі­ши­ли, горів­кою п’єнчіли, блу­цтво про­ва­ди­ли, людей шахру­ва­ли, нена­ви­ді­ли­си оден з дру­гим» тощо.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»