Перехрестя (роздоріжжя) — місце, де любить збиратися нечиста сила, Хресний
Опубліковано: 25 Бер 2015 17:19

Пере­хре­стя (роз­до­ріж­жя) — місце, де любить зби­ра­ти­ся нечи­ста сила. Хре­сний — злий дух, який пере­бу­ває на пере­хре­сті доріг. У каз­ках на пере­хре­сті бога­тир виби­рає свою Долю. Поде­ку­ди над кво­лою дити­ною здій­сню­ва­ли такий обряд: вино­си­ли на роз­до­ріж­жя і лиша­ли там, поки хтось із сусі­дів не при­не­се батькам. Вва­жа­ло­ся, що після цьо­го така най­да набе­ре сили і здоров’я.

 У пер­ший день Ново­го року йшли на пере­хре­стя, малю­ва­ли на зем­лі хрест, при­ту­ля­ли до того місця вухо і слу­ха­ли: якщо чути, що хтось їде на санях з ван­та­жем, рік буде вро­жай­ний.

 А в Чистий четвер, коли в наро­ді кажуть, що до схід сон­ця ворон носить сво­їх дітей купа­ти в річці, хво­рі люди купа­ли­ся навіть уно­чі — «поки ворон дітей не купав». Викупав­шись, наби­ра­ли від­ро води, несли на пере­хре­стя і вили­ва­ли — «щоб там всі хво­ро­би зали­ши­ли­ся». Зна­ю­чи такий зви­чай, люди в Чистий четвер обхо­ди­ли пере­хрестя деся­тою доро­гою, щоб хво­ро­ба не вче­пи­ла­ся.

 На Велик­день існу­вав такий засіб нашко­ди­ти нечи­стій силі: потрі­бно лише вийти з вели­ко­днім яйцем на пере­хре­стя і поко­ти­ти яйце вздовж доро­ги — усі дідь­ки від­ра­зу побі­жать зі сво­їх схо­ва­нок нав­ті­ка­ча.

У Ново­рі­чну ніч дів­ча­та з хло­пця­ми воро­жи­ли на пере­хресті про свою долю. Сіда­ли всі разом, окре­слю­ва­ли магі­чне коло, накри­ва­ли­ся білою ска­тер­ти­ною й ува­жно при­слу­ха­ли­ся до дов­кі­л­ля: з якої сто­ро­ни буде при­кме­та. Напри­клад: гав­кіт соба­ки хри­плий — наре­че­ний буде ста­рий, дзвін­кий — моло­дий; дале­ко чути — з дале­ких кра­їв буде судже­ний, близь­ко — непо­да­лік живе. Важли­во, щоби ніхто з тих, хто воро­жить, не вийшов із кола, іна­кше перед­ба­че­н­ня не збу­де­ться.

Аби не допу­сти­ти в село холе­ру, на пере­хре­сті доріг зако­пу­ва­ли ладан. Це роби­ли під час обря­ду оборю­вання села.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»