Перелесник — найзліший повітряний дух
Опубліковано: 24 Бер 2015 14:48

Пере­ле­сник (Оба­я­сник) — най­злі­ший пові­тря­ний дух. На від­мі­ну від інших духів, має вогнен­ний хвіст. Він — посла­нець Вели­ко­го чор­та, при­ку­то­го вели­че­зни­ми лан­цю­га­ми за руки й ноги до кам’яної сті­ни. Його нази­ва­ють ще Чор­ним, бо робить він тіль­ки зле. Коли, бува, змій-пере­ле­сник про­лі­тає над чиє­юсь хатою, то в ній про­па­дає добро­бут, гине худо­ба, вси­хає сад. Пере­ле­сник дурить люди­ну й зво­дить її на лихе, а гар­них дів­чат зама­нює і губить. Літає висо­ко в під­не­бес­сі, диха­ю­чи вогнем; над хатою роз­си­па­є­ться іскра­ми і через комин з’являється перед вибра­ною подру­гою у вигля­ді молод­ця незрів­нян­ної кра­си. Якщо оча­рує якусь любов­ни­ми чара­ми, то це на все жит­тя: «Вміє він при­мо­ро­чи­ти, зло­дій, душу кра­сної діви­ці при­ві­та­н­ня­ми; усо­ло­джує, губи­тель, мовою лебе­ди­ною моло­ди­цю; загра­ває він, нена­жер­ли­вий, нена­гля­дну в гаря­чих обі­ймах; роз­то­пить він, вар­вар, вуста чер­во­ні. Від його поці­лун­ків горить кра­сна діви­ця рум’яною зорею, цві­те кра­сним соне­чком. Без змія кра­сна діви­ця сидить у жур­бі; без ньо­го вона сві­ту Божо­го не бачить, без ньо­го вона сушить-сушить себе!» Викра­да­ю­чи кра­су­ню, змій при­но­сить її у своє під­зем­не цар­ство, зами­кає у ске­лі чи тере­мі і три­має до тієї пори, коли при­йде за нею бога­тир-рятів­ник. За повір’ям, жін­ка, з якою живе вогнен­ний змій, стає відьмою, а самі відьми літа­ють до сво­їх кохан­ців, пере­тво­рю­ю­чись на вогнен­них змій. «Коли б не тер­лич, був би я твій панич», — каже пере­ле­сник дів­чи­ні, коли вона має про­ти ньо­го зіл­ля тер­лич. Є при­кме­та: як поба­чиш на доро­зі стрі­чку або поясок — ніко­ли не бери, бо то може бути змій- пере­ле­сник. У «Лісо­вій пісні» Лесі Укра­їн­ки «Перелес­ник — гар­ний хло­пець у чер­во­ній оде­жі, з чер­во­ня­стим, буй­но роз­ві­я­ним, як вітер, волос­сям, з чор­ни­ми бро­ва­ми, з бли­ску­чи­ми очи­ма». Пере­ле­сни­ця — ана­ло­гі­чний дух жіно­чої ста­ті, яку в наро­ді нази­ва­ють ще Літа­ви­ця.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»