Перевертень — людина, що веде подвійне існування: то як людина, то як звір
Опубліковано: 25 Бер 2015 17:09

Пере­вер­тень (обо­ро­тень) — люди­на, що веде подвій­не існу­ва­н­ня: то як люди­на, то як звір. Геро­дот у сво­їй «Істо­рії» зга­дує про нев­рів — сусі­днє зі скі­фа­ми плем’я. Один раз на рік кожний з нев­рів міг ста­ва­ти вов­ком на деякий час, а потім зно­ву повер­тав­ся в люд­ську подо­бу. Люди­ну, для якої пере­вер­тни­цтво є вну­трі­шньою потре­бою, іно­ді нази­ва­ли дво­ду­шни­ком, оскіль­ки у неї ніби­то два сер­ця: одне люд­ське, а дру­ге— вов­че. У леген­ді «Дво­ду­шник» пере­бу­ва­н­ня героя вов­ком три­ває ліче­ні хви­ли­ни. За цей час у біль­шо­сті сюже­тів єди­не, що всти­гає вовк, — це напа­сти на свою дру­жи­ну.

Чаро­дій, уда­рив­шись об сиру зем­лю, поли­ту дощем, лег­ко стає вов­ком, пта­хом, конем, мура­хою, а за потре­би може пере­вті­ли­ти іншу люди­ну в зві­ра чи пта­ха. Пере­вер­тень у леген­дах і каз­ках одру­жу­є­ться або вихо­дить заміж і веде подвій­не жит­тя, поки не ста­не зов­сім люди­ною. Однак коли потай­ки зни­щать його зві­ри­ний покрив (напри­клад, спа­лять жаб’ячу шкі­ру, котру носить жін­ка), це роз­ри­ває подруж­жя. Здо­бу­ти над пере­вер­тнем вла­ду можна, під­гле­дів­ши і вкрав­ши зі схо­ван­ки його кри­ла або щось інше, що є його єством. В епо­сі міф про пере­вер­тня пред­став­ле­ний у найдавні­ших били­нах («Волх Все­сла­во­вич», «Воль­га і Мику­ла»), у «Сло­ві о пол­ку Іго­ре­вім» (риси пере­вер­тня тут вла­сти­ві і Все­сла­ву Поло­цько­му, і само­му Іго­рю в момент вте­чі), а також у деяких текс­тах кален­дар­но­го і весіль­но­го фоль­кло­ру. Ось один із фра­гмен­тів таких моти­вів, де Іван­ко напи­сав «листонь­ка до дівонь­ки»:

А вона йому одпи­сує і одка­зує:
Не при­си­лай­ся, не утра­чай­ся,
Я до тебе сама при­бу­ду.
Я до тебе на двор — дро­бним дощем,
А в сіни — ясним сон­цем,
В хату — панян­кою,
А за стол — милень­кою.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»