Підмінок або ж дитина, народжена від нечистої сили
Опубліковано: 26 Бер 2015 11:34

Під­мі­нок (одмі­на, обмі­на) — дити­на, наро­дже­на від нечи­стої сили та під­ки­ну­та люди­ні замість вкра­де­ної дити­ни. Вва­жа­ло­ся, що під­мі­ню­ва­ли дітей жіно­чі істо­ти — богин­ки, маму­ни, полу­дни­ці, русал­ки, дия­во­ли­ці, інко­ли лісо­вик, кар­лик тощо. Під­мі­не­на дити­на від­рі­зня­ла­ся від зви­чай­ної надмір­но вели­кою голо­вою, зду­тим живо­том, тон­ки­ми кри­ви­ми нога­ми і рука­ми. Облич­чя потвор­не, вуха від­то­пи­ре­ні, тіло покри­те волос­сям, замість ніг­тів гострі кіг­ті. Голов­ною озна­кою того, що це дій­сно під­мі­нок, був нев­пин­ний плач і вере­дли­вість. Під­ро­ста­ю­чи, під­мі­нок дов­го не може гово­ри­ти, зав­жди голо­дний, похму­рий, не вміє ходи­ти до семи років, веде себе як недо­умок. Таке дитя дося­гає 15-ти років і зре­штою іде в ліс та гине там без­ві­сти.

Най­на­дій­ні­ший спо­сіб повер­ну­ти свою дити­ну — це бити під­мін­ка різ­ка­ми (горі­ха, бере­зи або гіл­кою, якою перед тим поби­ли жабу), доки демон забе­ре сво­го вирод­ка, одно­ча­сно повер­нув­ши мате­рі її дити­ну. Бити під­кидь­ка слід було при захо­ді Сон­ця біля роз­па­ле­ної печі, на поро­зі хати, на купі смі­т­тя, на мосту, на межі, на пере­хре­сті. З від­по­від­ни­ми замов­ля­н­ня­ми і закли­наннями це могли роби­ти тіль­ки мати вкра­де­ної дити­ни, зна­хар­ка, пастух або хло­пчик, наро­дже­ний від нео­дру­же­ної дів­чи­ни.

Щоб запо­біг­ти під­мі­ни, немов­ля­ті зав’язували на руці чер­во­ний шну­рок або вдя­га­ли чер­во­ну шапо­чку. Ста­ра­ли­ся ні на хви­ли­ну не зали­ша­ти дити­ну без нагля­ду; під час сну мати не нава­жу­ва­ла­ся повер­та­ти­ся до ново­на­ро­дже­но­го спи­ною; сте­жи­ли, щоб на його облич­чя не пада­ло міся­чне сяй­во; обку­рю­ва­ли на ніч коли­ску або кла­ли у неї росли­ни-обе­ре­ги.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»