Походження блукаючих вогників
Опубліковано: 02 Кві 2015 14:23

Блу­ка­ю­чі вогни­ки — части­на пекель­но­го вогню. Люди вірять, що такі вогни­ки сві­тя­ться на моги­лах лише дуже вели­ких грі­шни­ків, яких Бог карає пеклом ще до Стра­шно­го суду. Похо­дже­н­ня блу­ка­ю­чих вогни­ків поясню­ють тим, що на цвин­та­рях зав­жди води­ться вся­ка нечисть, а над­то упи­рі, які нама­га­ю­ться вчи­ни­ти людям шко­ду і ляка­ють їх. Вва­жа­ють їх також сві­тлом, яке запа­лю­ють анге­ли на моги­лах пра­ве­дни­ків, або душа­ми, що вийшли з могил із похо­валь­ни­ми сві­чка­ми. Але най­по­ши­ре­ні­шим є повір’я, що блу­ка­ю­чі вогни­ки на цвин­та­рях, моги­лах, боло­тах та в інших місцях — не що інше, як скар­би, що вихо­дять з-під зем­лі наго­ру для про­су­шу­ва­н­ня (або чорт про­су­шує зако­па­ні скар­би). Бачи­ти вогни­ки може тіль­ки щасли­вець.

Щоб добу­ти скарб, той, хто поба­чив вогник, має кину­ти в ньо­го щось зі сво­єї оде­жі або взу­т­тя. Тіль­ки-но він це зро­бить, скарб мит­тю увій­де в зем­лю — на таку гли­би­ну, на якій від­ста­ні була від зем­лі кину­та річ: якщо, при­мі­ром, кину­то шапку, то скарб увій­де в зем­лю на зріст того, хто її кинув, і т. ін. Тоді тре­ба копа­ти, і скарб буде вири­то нео­дмін­но. Блу­ка­ю­чі вогни­ки на боло­тах вва­жа­ють також дия­во­лом, який зама­нює туди подо­ро­жніх; вони можуть ука­зу­ва­ти на місце мешка­н­ня чор­тів. Вогни­ки, що з’являються на моги­лі (пагор­бі), є неза­пе­ре­чним дока­зом того, що там похо­ва­но чаклу­на. Біло­ру­си уяв­ля­ють блу­ка­ю­чі вогни­ки одно­оки­ми немов­ля­та­ми.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»