Полазник — у новорічній обрядовості дух щедрого бога Лада
Опубліковано: 24 Бер 2015 15:22

Пола­зник — у ново­рі­чній обря­до­во­сті дух щедро­го бога Лада, який при­но­сить люди­ні щастя; вті­ле­ний в обра­зі «бла­го­ві­сни­ка» — малень­ко­го хло­пчи­ка, який в пер­ший день Різдва ходить до схід сон­ця віта­ти роди­чів чи най­ближ­чих сусі­дів зі свя­том. Пола­зник — той, хто пер­шим увій­де на двір або в хату. У деяких місце­во­стях пола­зни­ків буває два: на Вве­ді­н­ня (21 листо­па­да / 4 гру­дня) і на Різдво. У різдвя­ну ніч такі пола­зни­ки ходи­ли по селу з яблу­ком — сим­во­лом родю­чо­сті. Уві­йшов­ши в хату і привітав­шись, хло­пчик пока­зу­вав яблу­ко, а госпо­да­рі дяку­ва­ли й щиро обда­ро­ву­ва­ли пола­зни­ка ласо­ща­ми. До хло­пчи­ків щедрий бог Ладо най­більш при­хиль­ний, бо це вони колись, малень­кі коля­дни­ки, як пише пое­те­са С.Майданська, пійма­ли чарів­ним нево­дом най­яскра­ві­шу зір­ку і, вику­вав­ши в чарів­ній кузні срі­бні дзві­но­чки, виру­ши­ли в дале­ку путь. Небе­сна зір­ка сві­ти­ла їм доро­гу, щоб вони не заблу­ка­ли, не зби­ли­ся з путі, бо несли людям раді­сну звіс­тку: «Ясен світ засві­тив­ся!»

Щоб у дні вели­ких свят не ста­ло­ся яко­їсь непри­єм­ної ока­зії, до хати нео­дмін­но мав при­йти муж­чи­на, осо­бли­во хло­пчик-пола­зник, тоді хата-госпо­дар­ство буде щасли­ва, — і горе, коли «всу­не­ться» пер­шою жін­ка.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»