Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). За народним календарем 21 вересня. Як святкували та що їли.
Опубліковано: 01 Січ 2009 01:04

Бого­ро­ди­чне свя­то (Різдво Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, Дру­га Пре­чи­ста — 21 вере­сня) є одні­єю з най­ва­го­мі­ших сто­рі­нок свя­тко­во­го кален­да­ря укра­їн­сько­го наро­ду, Возно­ся­чи моли­тви Госпо­ду, зав­жди звер­та­ли­ся і до Прі­сно­ді­ви Марії — бла­го­да­тної засту­пни­ці та охо­рон­ни­ці людей, Бого­ро­ди­ці, яка ста­ла об’єднуючим нача­лом між Богом і родом люд­ським.

Бого­ро­ди­чні свя­та пишно від­зна­ча­ю­ться у місцях, де освя­чу­ва­ли­ся цер­кви на її честь. Хра­мо­ві (пре­столь­ні) свя­та про­хо­ди­ли з бого­слу­жі­н­ням і насту­пною за ним тра­пе­зою. Обов’язково вла­што­ву­ва­ли гости­ни, їзди­ли до роди­чів у інші насе­ле­ні пун­кти, від­ві­ду­ва­ли близь­ких, кумів, сва­тів. Пре­сти­жним у селах (та й у містах) вва­жа­ло­ся прийня­ти на храм яко­мо­га біль­ше гостей. Навіть за часів тоталь­ної ате­ї­за­ції Укра­ї­ни, коли чима­ло хра­мів було зни­ще­но, у селах зби­ра­ли­ся й досі зби­ра­ю­ться числен­ні хра­мо­ві гости­ни.

Різдво Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці (21 вере­сня) від­зна­ча­є­ться хри­сти­я­на­ми як свя­то справ­жньої радо­сті. У ці дні не пра­цю­ва­ли, не посту­ва­ли, а після моли­тов у хра­мі зби­ра­ли весе­лі гости­ни. Уро­чи­сто­сті під­крі­плю­ва­ли­ся свя­тко­вим засті­л­лям. Окрім обов’язкової риби, готу­ва­ли всі­ля­кі м’ясні стра­ви: борщ із сви­ни­ною чи пти­цею, пече­ню чи то душе­ни­ну з м’ясом, різно­ма­ні­тну горо­ди­ну, фар­ши­ро­ва­ну м’ясною начин­кою, голуб­ці, пиро­ги, млин­ці, варе­ни­ки. Зви­чай­но, бага­то страв готу­ва­ли і з сиру. Цей сезон перед­ба­чає широ­ке вжи­ва­н­ня сві­жих ово­чів і фру­ктів. Усе це актив­но вико­ри­сто­ву­ва­ло­ся наро­дною кухнею в Укра­ї­ні на хра­ми Дру­гої Пре­чи­стої.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»