Роди, Боже, жито-пшеницю й усяку пашницю!
Опубліковано: 07 Кві 2015 15:09

Замов­ля­н­ня, заго­вір, при­мов­ка, при­мо­ва моли­тво­слов магі­чно­го хара­кте­ру, осно­вою яко­го є віра в чудо­дій­ну силу сло­ва як засо­бу впли­ву на вищі духов­ні сили. Люди­на віри­ла, що мер­тві могу­тні­ші від живих, а тому в замов­ля­н­нях звер­та­ли­ся до «обра­зу сві­ту», вті­ле­но­го в них та у при­ро­дних яви­щах.

Замов­ля­н­ня — це також звер­та­н­ня до тем­них сил, до «нечи­сті», а тому їм личить біль­ше ніч, коли такі сили пану­ють. Замов­ля­н­ня має вели­ку чудо­дій­ну силу, коли воно про­ка­за­не в нале­жній фор­мі, у нале­жний час і з нале­жним обря­дом. Замов­ля­ють рано-вран­ці, повер­нув­шись лицем до схо­ду. Замов­ля­н­ня­ми-закли­на­н­ня­ми заво­ро­жу­ють щастя,  добру долю, уро­жай, при­ріст худо­би, бджіл тощо. «Роди, Боже, жито-пше­ни­цю й уся­ку пашни­цю. Госпо­да­рям на диво, людям на добро!».

Один із най­дав­ні­ших типів замов­ля­н­ня — без­по­се­ре­днє звер­та­н­ня до об’єкта, на який спря­мо­ва­на дія. Замов­ля­н­ня до води: «Добрий вечір, кри­ни­це, кра­сная діви­це, водо-дочко Уля­но, зем­ле-мати Тетя­но, кам­не-бра­те Петро. Поздо­ров­ляю вас із поне­діл­ком, при­ймай­те хліб-сіль, дай­те нам води­ці на добро». Поді­бне замов­ля­н­ня супро­во­джу­ва­ло­ся пев­ною риту­аль­ною дією: у кри­ни­цю опу­ска­ли окра­єць хлі­ба і три­ма­ли його там від захо­ду до схо­ду сон­ця. Віри­ли, що він набу­ває ліку­валь­них вла­сти­во­стей: коли такий хлі­бець дати з’їсти поро­діл­лі, то при­бу­де бага­то моло­ка.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»