РОЗМОВА ДНІПРА З ДУНАЄМ
Опубліковано: 29 Жов 2008 11:33

Роз­мо­ва Дні­пра з Дуна­єм. Дума запи­са­на в одно­му варі­ан­ті на поча­тку XIX ст. на Пол­тав­щи­ні від кобза­ря Іва­на.
Друк, за вид,: Думи.— 1982.— С 79.
Незви­чай­ність фор­ми, дав­ність деяких мов­них вира­зів зму­шу­ва­ла дослі­дни­ків вва­жа­ти думу дуже дав­нім тво­ром. Є при­пу­ще­н­ня, що в думі роз­по­від­а­є­ться про похід коза­ків на Пів­ні­чний Кав­каз в сере­ди­ні XVI ст.
Город-цар — Цар­град, Царе­град, Цар­го­род — дав­ня назва Кон­стан­ти­но­по­ля (тепер Стам­бул).
Опер­тою — колом.
На чер­ке­ській горі — на Пів­ні­чно­му Кав­ка­зі, тоб­то де жили чер­ке­си.
 

РОЗМОВА ДНІПРА З ДУНАЄМ

Пита­є­ться Дніпр тихо­го Дунаю: 
«Тихий Дунаю,
Що я сво­їх коза­ків на тобі не видаю? 
Чи твоє дунай­ськеє гир­ло моїх коза­ків пожер­ло,
Чи твоя Дунай-вода моїх коза­ків забра­ла?»
Про­мо­вить тихий Дунай до Дні­пра-Сла­ву­ти:
«Дніпр-батьку, Сла­ву­то!
Сам собі думаю да гадаю, 
Що тво­їх коза­ків у собі не видаю: 
Уже чверть года три міся­ця виби­ває,
Як тво­їх коза­ків у мене немає,
Ні моє дунай­ськеє гир­ло тво­їх коза­ків не пожер­ло,
Ні моя дунай­ська вода тво­їх коза­ків не забра­ла,
Їх тур­ки не постре­ля­ли, не пору­ба­ли,
До горо­да-царя в полон не забра­ли…
Всі мої кві­ти луго­вії і низо­вії пони­ді­ли,
Що тво­їх коза­ків у себе не виді­ли.
Твої коза­ки на чер­ке­ській горі про­бу­ва­ють,
Холо­дної води в бари­ла наби­ра­ють,
Шля­хи і доро­ги замі­ча­ли,
Горо­ди бусур­мен­ські плюн­дру­ва­ли,
Огнем-мечем вою­ва­ли,
Сре­бра-зла­та по доста­тках наби­ра­ли,
До річки Хор­ти­ці при­бу­ва­ли,
Вели­ку пере­пра­ву собі мали, 
До ста­ро­дав­ньої Січі поспі­ша­ли,
У ста­ро­дав­ній Січі очер­тою сіда­ли,
Сре­бро і зла­то туре­цьке на три часті паю­ва­ли,
Мед і око­ви­ту горіл­ку подли­ва­ли,
За весь мир госпо­да про­ха­ли…
Кото­рії коза­ки чистим полем гуля­ли,
Річки низо­вії, помо­щни­ці дні­про­вії, добре зна­ли!»
 

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»