Ритуальні функції, обряди і заборони, що стосуються мотузки
Опубліковано: 25 Бер 2015 11:30

Мотуз­ка. Риту­аль­ні фун­кції, обря­ди і забо­ро­ни, що сто­су­ю­ться мотуз­ки, досить різно­рі­дні.

Опо­ясу­ва­н­ня або обв’язування мотуз­кою — один із засо­бів ство­ре­н­ня магі­чно­го кола, яке робить недо­тор­кан­ною люди­ну, яка зна­хо­ди­ться у ньо­му. Мотуз­кою (поясом, риба­цькою сіт­тю) обв’язували моло­ду і моло­до­го перед він­ча­н­ням, щоб убез­пе­чи­ти від уро­ків. З тією ж метою обмо­ту­ва­ли ліж­ко рожа­ни­ці і дити­ни. Чер­во­ну мотуз­ку (стрі­чку, шну­рок) для захи­сту від при­чи­ни прив’язували на руку дити­ні, вагі­тній жін­ці, про­сто гар­ній дів­чи­ні.

Мотуз­ка допо­ма­гає зне­шко­ди­ти нечи­сту силу. Від мари, що душить люди­ну вно­чі, можна позбу­ти­ся бит­тям її мотуз­кою або поясом; мотуз­кою, спле­те­ною із дев’яти лико­вих стрі­чок, можна впі­йма­ти водя­ни­ка. Мотуз­ку від дзво­на вико­ри­сто­ву­ва­ли як ліку­валь­ний засіб. У Біло­ру­сі вин­них у пере­люб­стві кара­ли на дзві­ни­ці уда­ра­ми мотуз­ки від дзво­ну. Використо­вування мотуз­ки у наро­дній меди­ци­ні пов’язано з магі­єю зав’язування вузлів. Пле­сти мотуз­ку, а також бра­ти її в руки і навіть зга­ду­ва­ти про неї забо­ро­ня­ло­ся у деякі кален­дар­ні свя­та, щоби влі­тку люди­ну не три­во­жи­ли змії. Забо­ро­ня­ло­ся пле­сти мотуз­ки вагі­тній, щоб дити­на не пові­си­ла­ся. Хво­ро­му на про­па­сни­цю віша­ли на шию тасьму, якою зв’язували ноги покій­ни­ку. Осо­бли­ве місце від­во­ди­ло­ся мотуз­ці вішаль­ни­ка: вона при­но­сить уда­чу у грі в кар­ти, убез­пе­чує худо­бу від насла­н­ня, допо­ма­гає вида­ти заміж дочку у бага­то­ді­тній сім’ї, допо­ма­гає зна­йти зло­дія.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»