Степові кам’яні баби
Опубліковано: 14 Кві 2015 16:16

Зав­дяки своїй вазі й твер­до­сті камінь іздавна став пре­дме­том покло­ні­ння. Так з’явилися кам’яні баби, у чудо­дійну силу яких вірили. Кам’яні баби, або як їх ще нази­ва­ють, «мамаї», дуже часто зна­хо­дять на пів­дні, у сте­по­вій Укра­їні — це так звані поло­ве­цькі намо­гиль­ники (XIIXIII ст.). Вони дуже поді­бні до ста­ро­ту­ре­цьких намо­гиль­них ста­туй VIII ст., і саме слово «баба», на думку деяких  уче­них, похо­дить із тюрк­ського «бабал» —- намо­гиль­ник. Інші вчені вва­жа­ють, що кам’яні баби — це зобра­же­ння пред­ків схі­дних скі­фів. Ці ста­туї опи­сав у XIII ст. монах- ман­дрів­ник Віль­гельм Рубрук.

Кам’яні баби, тобто кам’яні стов­бури, які нага­ду­ють люд­ські постаті, у біль­шо­сті пов’язані з похо­валь­ним обря­дом кочо­ви­ків. На про­сторі поміж Доном і Дні­пром зна­йдено багато кам’яних баб із під­кре­сле­ними озна­ками жіно­чої статі у позі сидячи або сто­ячи, з посу­ди­ною в руках. Інколи це муж­чини з гостро­ко­не­чними шапками чи шоло­мами на голові. Тра­пля­ю­ться кам’яні бов­дури із загад­ко­вими малюн­ками й зна­ками. Вони нага­ду­ють кам’яних баб Цен­траль­ної Азії, а зобра­же­ння на них — це так звана «тамга» — ознака вла­сно­сті.

Збе­ре­глося багато пере­ка­зів про кам’яних баб. Ось деякі з них.

Кам’яні баби — то були колись люди, їх нази­вали велик­до­нами, а інші веле­тнями. Бог ство­рив їх ще перед Сон­цем, вони жили в пітьмі, мали кам’яні корита, доїли у них корів, і з того жили. Як послав Господь Сонце, наси­пали велик­дони високі могили — до неба — і почали з тих могил плю­вати на пра­ве­дне сві­тило. Господь роз­гні­вався та про­кляв їх. З того часу вони здрі­бніли й скам’яніли.

Тра­пи­лось чоло­ві­кові їхати верхи повз ті могили, і захо­пив його дощ. Виїхав на  могилу, ски­нув з коня сідло, поло­ви­ною його накрив бабу, а сам під другу схо­вався. Диви­ться — із сусі­дньої могили йде баба. Піді­йшла та й гово­рить сусідці: «У тебе, сестро, і гості є?» Тоді оби­дві почали роз­пи­ту­вати чоло­віка, як і що роби­ться на світі: «Чи носять на різдвяні свята вечерю? Чи ходять у гості кум до куми, кума до куми, брат до брата, сестра до сестри? Чи спів­а­ють півні?» Усе так, від­по­вів чоло­вік. Тоді баба, яка при­йшла, заду­ма­лася і каже: «Довго, довго ще нам дове­де­ться сто­яти, сестро!» Ска­зала — та й пішла до своєї могили.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»