Свято Великомучениці Катерини – за народним календарем 7 грудня. Як святкували і що їли з нагоди свята.
Опубліковано: 01 Гру 2008 10:22

Моло­ді­жні склад­ки, вечор­ни­ці досві­тки в Укра­ї­ні були тра­ди­цій­но хара­ктер­ні для пізньої осе­ні та зими. Осо­бли­во вида­тни­ми вва­жа­ли­ся свя­то свя­тої Кате­ри­ни — 7 гру­дня.

       Свя­ту вели­ко­му­че­ни­цю Кате­ри­ну дів­ча­та вша­но­ву­ва­ли як свою патро­не­су і віри­ли в їі спри­я­н­ня май­бу­тній щасли­вій жіно­чій долі. Навіть хло­пці, шо пра­гну­ли зна­йти собі добру й робо­тя­щу судже­ну, напе­ре­до­дні свя­та посту­ва­ли й моли­ли­ся свя­тій Кате­ри­ні про допо­мо­гу в цій важли­вій жит­тє­вій спра­ві. Дів­ча­та ж, спо­ді­ва­ю­чись на щасли­ве заміж­жя, воро­жи­ли на долю, Вдо­сві­та зрі­за­ли кіль­ка вишне­вих галу­зок і ста­ви­ли їх у воду в хаті на поку­ті (під обра­за­ми). Якщо до Ново­го року (свя­тої Малан­ки — 31 гру­дня за ст. ст.) вишні зацві­та­ли, це озна­ча­ло, що дів­чи­на неза­ба­ром вийде заміж. Хло­пці теж лама­ли вишне­ві гіл­ки і ста­ви­ли їх у гле­чи­ку на поку­ті до Різдва. Якшо гіл­ка добре роз­ви­ва­ла­ся й зацві­та­ла, то пару­бок вірив, що суди­ла­ся йому дів­ка пра­цьо­ви­та, гар­на й любля­ча. Якщо ж вишень­ка роз­ви­ва­ла­ся, але не цві­ла, хло­пець мав узя­ти дів­чи­ну нічим не при­мі­тну. Чия ж гіл­ка вси­ха­ла, тому суди­ла­ся пога­на дру­жи­на — леда­ча, свар­ли­ва й негар­на.

       На Кате­ри­ни дів­ча­та вари­ли в гор­щи­ку кашу — гре­ча­ну чи пшо­ня­ну. Опів­но­чі вино­си­ли на подвір’я, обгор­нув­ши рушни­ком, ста­ви­ли на тин, і гука­ли: «Доле, доле, ходи до нас вече­ря­ти!». Якщо на цей заклик хтось або щось пода­ва­ло голос у від­по­відь (куку­рі­кав півень, гав­кав соба­ка, хтось десь спів­ав пісню, щось грю­ка­ло), то це озна­ча­ло, що “доля” почу­ла запро­ше­н­ня і спри­я­ти­ме дів­чи­ні у пошу­ках коха­но­го. Якщо ж на вули­ці було тихо, дів­чи­на боя­ла­ся лиши­ти­ся неза­сва­та­ною.

Іко­на Вели­ко­му­че­ни­ці Кате­ри­ни в став­ро­пі­гій­ній коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці. Худо­жник Оле­ксандр Цугор­ка.

       Досві­тки на Кате­ри­ни кори­сту­ва­ли­ся осо­бли­вою попу­ляр­ні­стю. Хло­пці на них схо­ди­ли­ся не лише з різних кутків села, а й з інших сіл, спла­чу­ю­чи мого­рич хлі­бом і горіл­кою чи пивом місце­вим паруб­ком, які в цьо­му випад­ку без­пе­ре­пон­но пуска­ли «чужих» на гуля­н­ня.

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»