Українська православна церква Київського патріархату сьогодні
Опубліковано: 10 Жов 2009 10:15

Укра­їн­ська Пра­во­слав­на Цер­ква Київ­ський Патрі­ар­хат є Помі­сною Пра­во­слав­ною Цер­квою, яка звер­шує своє слу­жі­н­ня в Укра­ї­ні для віру­ю­чих усіх націо­наль­но­стей. На сьо­го­дні єпис­ко­пат УПЦ Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту налі­чує близь­ко 40 архі­є­ре­їв, в Укра­ї­ні діють понад 4000 пара­фій, об’єднаних у 29 єпар­хій у всіх обла­стях нашої дер­жа­ви. Плі­дно фун­кціо­ну­ють Київ­ська і Львів­ська Пра­во­слав­ні Бого­слов­ські Ака­де­мії, семі­на­рії у Луцьку та Рів­но­му, Бого­слов­ський інсти­тут в Іва­но-Фран­ків­ську, Тео­ло­гі­чне від­ді­ле­н­ня Філо­соф­сько-Тео­ло­гі­чно­го факуль­те­ту Чер­ні­ве­цько­го Націо­наль­но­го Уні­вер­си­те­ту. За соціо­ло­гі­чни­ми опи­ту­ва­н­ня­ми Київ­ський Патрі­ар­хат кори­сту­є­ться під­трим­кою понад 10 міль­йо­нів чоло­вік доро­сло­го насе­ле­н­ня Укра­ї­ни (для порів­ня­н­ня – Москов­ський Патрі­ар­хат в Укра­ї­ні під­три­му­ють близь­ко 5 міль­йо­нів чоло­вік). У гру­дні 2006 р. в сто­ли­ці Укра­ї­ни Киє­ві 52% опи­та­них від­не­сли себе до Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту і тіль­ки 8% – до Москов­сько­го Патрі­ар­ха­ту.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»