Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста). За народним календарем 28 серпня. Як відзначали та що їли.
Опубліковано: 01 Січ 2009 01:06

Бого­ро­ди­чне свя­то (Успі­н­ня Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, Пер­ша Пре­чи­ста — 28 сер­пня) є одні­єю з най­ва­го­мі­ших сто­рі­нок свя­тко­во­го кален­да­ря укра­їн­сько­го наро­ду, Возно­ся­чи моли­тви Госпо­ду, зав­жди звер­та­ли­ся і до Прі­сно­ді­ви Марії — бла­го­да­тної засту­пни­ці та охо­рон­ни­ці людей, Бого­ро­ди­ці, яка ста­ла об’єднуючим нача­лом між Богом і родом люд­ським.

Бого­ро­ди­чні свя­та пишно від­зна­ча­ю­ться у місцях, де освя­чу­ва­ли­ся цер­кви на її честь. Хра­мо­ві (пре­столь­ні) свя­та про­хо­ди­ли з бого­слу­жі­н­ням і насту­пною за ним тра­пе­зою. Обов’язково вла­што­ву­ва­ли гости­ни, їзди­ли до роди­чів у інші насе­ле­ні пун­кти, від­ві­ду­ва­ли близь­ких, кумів, сва­тів. Пре­сти­жним у селах (та й у містах) вва­жа­ло­ся прийня­ти на храм яко­мо­га біль­ше гостей. Навіть за часів тоталь­ної ате­ї­за­ції Укра­ї­ни, коли чима­ло хра­мів було зни­ще­но, у селах зби­ра­ли­ся й досі зби­ра­ю­ться числен­ні хра­мо­ві гости­ни.

До свя­та Успі­н­ня Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці (28 сер­пня) три­вав дво­ти­жне­вий Спа­сів­ський піст — Спа­сів­ка. Але, незва­жа­ю­чи на це, свя­тку­ва­ли пишно, не пра­цю­ва­ли. Готу­ва­ли бага­то сма­чних пісних страв із ква­со­лею, горо­хом, гри­ба­ми, рибою. На цю пору дости­га­ли всі­ля­ка горо­ди­на, садо­ви­на, і вже вико­пу­ва­ли кар­то­плю. Тому неста­чі хар­чів не від­чу­ва­ло­ся.

Тушку­ва­ли й запі­ка­ли каба­чки та бакла­жа­ни, фар­ши­ро­ва­ні мор­квою, мор­квою з гри­ба­ми (уже рясно виро­ста­ли сві­жі гри­би), цибу­лею з гри­ба­ми. Готу­ва­ли пече­ну кар­то­плю, начи­не­ну гри­ба­ми й інши­ми пісни­ми про­ду­кта­ми. Роби­ли начи­не­ний солод­кий перець, буря­ки, ово­че­ву пече­ню. На Бого­ро­ди­чні свя­та обов’язково вжи­ва­ли рибу: її вари­ли в юшці, запі­ка­ли, сма­жи­ли, тушку­ва­ли пече­ню або душе­ни­ну з рибою. Готу­ва­ли сала­ти із сві­жих ово­чів.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»