В ЦАРИГРАДІ НА РИНОЧКУ
Опубліковано: 22 Жов 2008 13:57

В Цари­гра­ді на рино­чку (Пісня про Бай­ду). Запи­са­но в сере­ди­ні XIX ст. в Гали­чи­ні. Пісня має бага­то варі­ан­тів і спів­а­є­ться в різних місце­во­стях Укра­ї­ни.
Друк, за вид.: Укра­їн­ські наро­дні думи та істо­ри­чні пісні.— 1955.— С 16.

       Бай­да — в істо­рії осо­ба неві­до­ма. Існує кіль­ка думок щодо про­то­ти­пу обра­зу. Най­більш поши­ре­на пов’язує пісню з іме­нем кня­зя Дми­тра Вишне­ве­цько­го, заснов­ни­ка Пер­шої Запо­розь­кої Січі на дні­пров­ських остро­вах Тома­ків­ка і Хор­ти­ця в сере­ди­ні XVI ст. Тут він зібрав загін коза­ків і запро­по­ну­вав свої послу­ги царю Іва­ну IV. На чолі росій­ських військ здій­снив вда­лий похід на Пере­коп у 1558 р.

       У 1563 р. Дми­тро Вишне­ве­цький пішов від Іва­на Гро­зно­го й узяв участь у між­усо­бній бороть­бі мол­дав­ських бояр, але був під­сту­пно схо­пле­ний мол­дав­ським госпо­да­рем Сте­фа­ном IX і від­прав­ле­ний до Стам­бу­ла (Кон­стан­ти­но­по­ля), де заги­нув у муках з над­зви­чай­ною мужні­стю. Того­ча­сний поль­ський істо­рик М. Бєль­ський свід­чить, що «Вишне­ве­цько­го кину­ли з башти на гаки, вму­ро­ва­ні в сті­ни над мор­ською зато­кою по доро­зі від Кон­стан­ти­но­по­ля в Гала­ту. Вишне­ве­цький заче­пив­ся ребром за гак і так жив ще 3 дні, доки тур­ки не заби­ли з луків, не стер­пів­ши його лихослів’я на Маго­ме­та».

Герб кня­зя Дми­тра Вишне­ве­цько­го (Бай­ди) – коза­ка і геть­ма­на є яскра­вим спро­сту­ва­н­ням комун­но-росій­ської вер­сії селян­сько-крі­па­цько­го похо­дже­н­ня коза­цтва.

В ЦАРИГРАДІ НА РИНОЧКУ

(Пісня про Бай­ду)

В Цари­гра­ді на рино­чку
Та п’є Бай­да мед-горі­ло­чку;
Ой п’є Бай­да та не день, не два,
Не одну нічку та й не годи­но­чку;
Ой п’є Бай­да та й кива­є­ться,
Та на сво­го цюру погля­да­є­ться:
«Ой, цюро ж мій моло­де­сень­кий,
Та чи будеш мені вір­не­сень­кий?»
Цар туре­цький к ньо­му при­си­лає,
Бай­ду к собі під­мов­ляє:
«Ой ти, Бай­до та слав­не­сень­кий,
Будь мені лицар та вір­не­сень­кий,
Візьми в мене царів­но­чку,
Будеш паном на всю Вкра­ї­но­чку!»
«Твоя, царю, віра про­кля­тая,
Твоя царів­но­чка. пога­ная!»
Ой кри­кнув цар на свої гай­ду­ки: .
«Візьміть Бай­ду добре в руки,
Візьміть Бай­ду, ізв’яжіте,
На гак ребром заче­пі­те!»
Ой висить Бай­да та й не день, не два,

Не одну нічку та й не годи­но­чку;
Ой висить Бай­да та й гадає,
Та на сво­го цюру спо­гля­дає,
Та на сво­го цюру моло­до­го
І на сво­го коня воро­но­го:
«Ой, цюро ж мій моло­де­сень­кий,
Подай іме­ні лучок та туге­сень­кий,
Подай мені тугий лучок 
І стрі­ло­чок цілий пучок!
Ой бачу я три голу­бо­чки —
Хочу я уби­ти для його дочки.
Де я мірю — там я вці­лю,
Де я важу — там я вра­жу!»
Ой як стрі­лив— царя вці­лив,
А цари­цю в поти­ли­цю,
Його донь­ку в голо­вонь­ку.
«Отто ж тобі, царю,
За Бай­ди­ну кару!
Було тобі зна­ти,
Як Бай­ду кара­ти:
Було Бай­ді голо­ву істя­ти,
Його тіло похо­ва­ти,
Воро­ний конем їзди­ти,
Хло­пця собі зго­лу­би­ти».

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»