Вересень – в народі його ще йменували ревун або сівень
Опубліковано: 07 Вер 2010 19:51

Нерід­ко поча­ток пер­шо­го міся­ця осе­ні при­єм­но дивує сво­єю яскра­ві­стю, теплом – зда­є­ться, що літо повер­ну­ло­ся.

Над коза­цьким сели­щем соне­чко ще дов­го сяє на ясно­му небо­схи­лі, про­те воно вже не таке гаря­че як в літку, хоча й ніжно-ласка­ве і по-мате­рин­сько­му лагі­дне. Над озе­ром Кра­са­ви­ця, що в урочи­щі з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, ще коке­тли­во хизу­ю­ться білі лілеї та жов­те лата­т­тя. Вере­сне­ве пові­тря про­зоре й лег­ке, в ньо­му дале­ко чути кожен звук дзво­нів з коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, про­те змен­ше­н­ня сві­тло­во­го дня та змі­на кольо­рів листя на дере­вах вка­зу­ють на неми­ну­че набли­же­н­ня золо­тої осе­ні.

У вере­сні, наші пра­ба­бу­сі, між Пер­шою та Дру­гою Пре­чи­стою почи­на­ли зби­ра­ти кали­ну.

Наші пра­ді­ди каза­ли: «Вере­сень пахне яблу­ка­ми, а жов­тень капу­стою». Або ще каза­ли: «Вере­сень то пла­че, то смі­є­ться».

Якщо під вер­бою мокра зем­ля (з листя сті­кає воло­га) – перед дощем, а якщо на росли­нах бага­то паву­ти­н­ня – утри­ма­є­ться тепла пого­да.

Гай­да до нас на сло­бо­ду за нови­ми вере­сне­ви­ми вра­же­н­ня­ми.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»