Внуки Дажбожі – се душі пращурів суть
Опубліковано: 02 Кві 2015 10:30

Зга­дай­мо «Сло­во о пол­ку Іго­ре­вім»: «Вста­ла оби­да в силах Дажьбо­жа вну­ка».  І.Срезневський   під іме­нем вну­ка Дажбо­га розу­міє «Вла­ди­ми­ра, изве­стно­го и в наро­дних песнях, и сказ­ках под име­нем «Кра­сно­го сол­нышка». Певец мог его назвать вну­ком бога солн­ца, как назвал и Боя­на вну­ком тако­го же бога солн­ца, Веле­са». Май­же так само пише і Ф.Буслаєв: «Под вну­ком Даждьбо­га обыкно­вен­но разу­ме­ют русь или рус­ских вооб­ще, но, судя по опре­де­ли­тель­но­сти эпи­че­ских форм, сле­до­ва­ло бы ожи­дать не муж­ский род внук, а жен­ский вну­ка, если бы разу­ме­лась русь, или мно­же­ствен­ное число вну­ци, если бы разу­ме­лись рус­ские. Гора­здо веро­я­тнее под Даждьбо­жим вну­ком разу­меть кня­зя вооб­ще и в осо­бен­но­сти како­го-либо изве­стно­го рус­ско­го кня­зя. Если певец стоит в род­ствен­ной свя­зи с боже­ством, то и тем более князь, родо­на­чаль­ник сво­е­го рода-пле­ме­ни и пре­дво­ди­тель дру­жи­ни».

За ста­ро­дав­ні­ми віру­ва­н­ня­ми, Сва­рог — Пра­бог, Бог-батько усіх слов’ян — мав сина Дажбо­га — бога Сон­ця й сві­тла. Автор «Веле­со­вої кни­ги» пише: «Се бо Дажбо ство­рив нам яйце, що є світ-зоря, яка нам сяє. І в тій безо­дні пові­сив Дажбо зем­лю нашу, аби тая удер­жа­на була. Так се душі пра­щу­рів суть»; «Прав­да така, що ми Дажбо­жі вну­ки ко уму, а ум вели­кий божий є єди­ний з нами, і тому тво­ри­мо і гово­ри­мо з бога­ми воєди­но»; «Ми Дажбо­жі вну­ки і не смі­єм нехту­ва­ти сла­ву нашу за віки»; «Се ми слов’яни, бо сла­ви­мо богів, і се ми вну­ки богів наших Сва­ро­га і Дажбо­га».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»