Володарка краси, кохання та весни
Опубліковано: 09 Кві 2015 14:12

Леля (Ляля) — дочка боги­ні Лади, воло­дар­ка кра­си, коха­н­ня та весни. Після дов­гої холо­дної зими Весна-Леля при­но­сить юнкам любов та весе­ло­щі, а зго­дом одру­же­н­ня; тепле літе­чко госпо­да­рям на добро-пра­цю та добрий уро­жай, а бабу­сям з діду­ся­ми — при­єм­не тепло та від­по­чи­нок.

Леля при­хо­дить наве­сні з дале­ко­го вирію, де живуть душі роди­те­лів, звід­ки при­хо­дять і ново­на­ро­дже­ні дітки. Через Небе­сні воро­та разом з Лелею при­лі­та­ють і пта­хи — вісни­ки неба. Перед­день свя­та Юрія Змі­є­бор­ця (23 кві­тня – 6 трав­ня) нази­ва­ють Ляль­ни­ком. Цьо­го дня молодь зустрі­чає свою осяй­ну Лелю веснян­ка­ми, гаїв­ка­ми, весе­ли­ми ігра­ми. Зібрав­шись десь на лузі, юнки виби­ра­ють з-поміж себе най­кра­щу — ту, що має бути від­да­на Змі­є­ві. Обра­ни­цю Лелю (Лялю), як весіль­ну наре­че­ну, закві­тчу­ють і вби­ра­ють стрі­чка­ми та різним зіл­лям, біля її ніг кла­дуть віно­чки з кві­та­ми на озна­ку чисто­ти й неза­йма­но­сті та різні моло­чні стра­ви: сир, масло, моло­ко. Леля сидить на під­ви­щен­ні, а дов­ко­ла неї дів­ча­та ведуть хоро­вод:

Ой, Лелю, моло­дая, о Лелю!
Ти в’юная, о Лелю!
Ти по гор­ни­ці прой­ди, о Лелю!
Пока­жи своє лице, о Лелю!
Та в віко­не­чко, о Лелю!
Пока­жи нам моло­дая, о Лелю!
Сво­го-то вьюн­ця, о Лелю!
Та пожа­луй-ко яєчко, о Лелю!
Щоб на кра­сно­му блю­ді, о Лелю!
При добрих людях, о Лелю!

По закін­чен­ні тан­ку Леля обда­ро­вує всіх дів­чат віно­чка­ми й моло­чни­ми стра­ва­ми, що озна­чає: Змія – напа­сни­ка вже побо­ре­но св. Юрі­єм. Ці віно­чки збе­рі­га­ють до насту­пної весни.

У веснян­ках ім’я Леля зга­ду­є­ться часто і в різних фор­мах: Лелю, Лельо, Леле, Лелі, Люлі. Як припус­кають дослі­дни­ки, сло­во леля має загальнослов’янське похо­дже­н­ня. Так колись нази­ва­ли ляль­ку у зна­чен­ні «мала дити­на», «пестун­чик», «улю­бле­нець». Лельо також — батько, отець. Сло­во це збе­ре­гло­ся у гуцуль­сько­му діа­ле­кті. Лелі­я­ти — пле­ка­ти щось у сво­їх мрі­ях: мати сина лелі­я­ла, поті­хи ся наді­я­ла. Дав­нє зна­че­н­ня цьо­го сло­ва — «зако­ли­ху­ва­ти», «уба­ю­ку­ва­ти», «нянь­чи­ти», «холи­ти». Лелі­н­ня — тиха течія, тихо­плин.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»