Володарка краси, кохання та весни
Опубліковано: 09 Кві 2015 14:12

Леля (Ляля) — дочка богині Лади, воло­дарка краси, коха­ння та весни. Після дов­гої холо­дної зими Весна-Леля при­но­сить юнкам любов та весе­лощі, а зго­дом одру­же­ння; тепле літе­чко госпо­да­рям на добро-працю та добрий уро­жай, а бабу­сям з діду­сями — при­ємне тепло та від­по­чи­нок.

Леля при­хо­дить наве­сні з дале­кого вирію, де живуть душі роди­те­лів, звідки при­хо­дять і ново­на­ро­джені дітки. Через Небе­сні ворота разом з Лелею при­лі­та­ють і птахи — вісники неба. Перед­день свята Юрія Змі­є­борця (23 кві­тня – 6 травня) нази­ва­ють Ляль­ни­ком. Цього дня молодь зустрі­чає свою осяйну Лелю веснян­ками, гаїв­ками, весе­лими іграми. Зібрав­шись десь на лузі, юнки виби­ра­ють з-поміж себе най­кращу — ту, що має бути від­дана Змі­єві. Обра­ницю Лелю (Лялю), як весільну наре­чену, закві­тчу­ють і вби­ра­ють стрі­чками та різним зіл­лям, біля її ніг кла­дуть віно­чки з кві­тами на ознаку чистоти й неза­йма­но­сті та різні моло­чні страви: сир, масло, молоко. Леля сидить на під­ви­щенні, а дов­кола неї дів­чата ведуть хоро­вод:

Ой, Лелю, моло­дая, о Лелю!
Ти в’юная, о Лелю!
Ти по гор­ниці пройди, о Лелю!
Покажи своє лице, о Лелю!
Та в віко­не­чко, о Лелю!
Покажи нам моло­дая, о Лелю!
Свого-то вьюнця, о Лелю!
Та пожа­луй-ко яєчко, о Лелю!
Щоб на кра­сному блюді, о Лелю!
При добрих людях, о Лелю!

По закін­ченні танку Леля обда­ро­вує всіх дів­чат віно­чками й моло­чними стра­вами, що озна­чає: Змія – напа­сника вже побо­рено св. Юрієм. Ці віно­чки збе­рі­га­ють до насту­пної весни.

У веснян­ках ім’я Леля зга­ду­є­ться часто і в різних фор­мах: Лелю, Лельо, Леле, Лелі, Люлі. Як припус­кають дослі­дники, слово леля має загальнослов’янське похо­дже­ння. Так колись нази­вали ляльку у зна­ченні «мала дитина», «пестун­чик», «улю­бле­нець». Лельо також — батько, отець. Слово це збе­ре­глося у гуцуль­ському діа­ле­кті. Лелі­яти — пле­кати щось у своїх мріях: мати сина лелі­яла, потіхи ся наді­яла. Давнє зна­че­ння цього слова — «зако­ли­ху­вати», «уба­ю­ку­вати», «нянь­чити», «холити». Лелі­ння — тиха течія, тихо­плин.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»