Вознесіння – за народним календарем святкують на сороковий день після Великодня. Як відзначали та що їли.
Опубліковано: 01 Січ 2009 01:50

Возне­сі­н­ня (Возне­се­н­ня Госпо­днє, Вше­стя, Уше­стя, Зне­сін­нє) свя­тку­ють на соро­ко­вий день після Вели­ко­дня, за десять днів до Трій­ці.

        За ново­за­по­ві­тни­ми опо­віда­н­ня­ми Возне­сі­н­ня Госпо­днє — повер­не­н­ня Icyса Хри­ста із зем­но­го існу­ва­н­ня в Боже­ствен­ну сфе­ру бут­тя — від­бу­ло­ся на соро­ко­вий день після Його Воскре­сі­н­ня. Це — вели­ке свя­то, однак в Укра­ї­ні за зви­ча­єм до пів­дня пра­цю­ва­ли, а вже після обі­ду почи­на­ли свя­тку­ва­ти: ходи­ли до цер­кви, вла­што­ву­ва­ли гости­ни.

       Води­ло­ся при­йма­ти гостей з інших сіл та міст. Гості бра­ли з собою поча­стун­ки — хліб, пиріж­ки, кала­чі, яйця, сало, сме­та­ну, сир тощо. Госпо­да­рі ста­ви­ли на стіл холо­дець (перед­усім із пів­ня), борщ або капу­сняк, пече­ню, кашу й локши­ну, кисіль.

       Возне­сі­н­ня, або Вше­стя, свя­тку­ва­ли пишно. Готу­ва­ли обря­до­ве печи­во — млин­ці (пше­ни­чні, гре­ча­ні, пшо­ня­ні) на яйцях, їли їх зі сме­та­ною, або роз­ти­ран­кою із сира та сме­та­ни, чи з ряжан­кою. Пекли пирі­же­чки, які за свій вигляд діста­ли назву «дра­бин­ки». Спо­ді­ва­ли­ся, що млин­ці, покла­де­ні на попе­ре­чки «дра­бин­ки», слу­жи­ти­муть схо­дин­ка­ми, по яких кожен із спів­тра­пез ників змо­же під­ня­ти­ся у Цар­ство Небе­сне, коли при­йде його час. Роз­по­від­а­ли леген­ди про Госпо­да, який по «дра­бин­ках» («лєстви­ці», «лістви­ці») схо­дить цьо­го дня на зем­лю, щоб поди­ви­ти­ся, чи пра­ве­дно живуть люди. Тому млин­ці й «дра­бин­ки» пекли для всіх тра­пез в ім’я Госпо­да.

       Якщо в цей час не було дощів, ходи­ли «на хлі­ба», беру­чи з собою «дра­бин­ки». Ста­рі люди гово­ри­ли, що так годи­ться: до хлі­бів (у жито) слід нести хлі­бне — воно допо­мо­же житу рости й роз­ви­ва­ти­ся. Віри­ли, що рів­но­мір­но йти­муть дощі, не буде ні спе­ки, ні засу­хи. Щоб вимо­ли­ти гар­ну пого­ду, від Возне­сі­н­ня також почи­на­ли ходи­ти на про­щу до Поча­їв­ської або до Печер­ської лав­ри.

       Риту­аль­не печи­во «дра­бин­ки» має пев­ний зв’язок з уяв­ле­н­ня­ми укра­їн­ців про Сві­то­ве дере­во, яке є цен­тром Все­сві­ту і об’єднує Верх­ній (небе­сний), Зем­ний і Нижній (потой­бі­чний) сві­ти.

        У бага­тьох селах на Возне­сі­н­ня вла­што­ву­ва­ли склад­ки. Вино­си­ли на вули­цю сто­ли, ста­ви­ли тра­ди­цій­ні наїд­ки, серед яких обов’язково були млин­ці або «дра­бин­ки» (або і млин­ці, і дра­бин­ки) та яєчня з салом. Також готу­ва­ли стра­ви на багат­ті, роз­кла­де­но­му поряд. Вари­ли капу­сняк чи куліш, локши­ну, сма­жи­ли яєчню з салом тощо.

      

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»