Заклинання — замовляння в наказовій формі
Опубліковано: 07 Кві 2015 15:33

Закли­на­н­ня – те саме замов­ля­н­ня, але  в нака­зо­вій фор­мі, напри­клад: «Бодай ти про­пав!», «Бодай ти сві­ту Божо­го не поба­чив!» і т. ін. Спо­ча­тку закли­на­н­ня були на воро­гів, як і воро­жі­н­ня, зго­дом з’явилося бага­то закли­нань у фор­мі замов­лянь на хво­ро­би: на кро­во­те­чу, на зубний біль, на укус змії. Ось при­клад закля­т­тя на воро­гів (про­го­ло­шу­є­ться уно­чі на поро­зі): «Ніч тем­на, ніч тишна, сидиш ти на коні була­но­му, на сідлі соко­ли­но­му! Зами­ка­єш ти комо­ри, двір­ці і хлів­ці, цер­кви й мона­сти­рі! Зам­кни моїм воро­гам губи-губи­ща, щоки-пра­що­ки, очі-пра­о­чі, щоб вони на мене, наро­жден­ну, зубів і очей не витрі­ща­ли, гні­ва в сер­ці не мали, щоб усе пова­жа­ли і в добрих мислях мали!».

Є закли­на­н­ня на пло­ди, щоб кра­ще роди­ли, на вро­ки, щоб від­у­ро­чи­ти, і навіть на смерть. Є також закля­т­тя моро­зу, зими і смер­ті, що виго­ло­шу­ва­ли­ся, оче­ви­дно, пара­лель­но з очи­ще­н­ням зем­лі вогнем від уся­кої нечи­сті. У наро­ді віри­ли, що злій чарів­ни­ці Зимі допо­ма­га­ють чаклу­ни, відьми і різні демо­ні­чні духи. Щоб вона запа­ну­ва­ла у небе­сно­му цар­стві, вони наки­да­ють на сві­тлих богів зві­ри­ні шку­ри, пере­тво­рю­ють їх за допо­мо­гою заклять на тва­рин, у подо­бі яких і пере­бу­ва­ють вони до при­хо­ду весни. Цей мотив про­сте­жу­є­ться в огнях Вели­ко­го четвер­га і Вели­ко­дньої ночі та в різних обря­дах очи­ще­н­ня. Один із таких варі­ан­тів 

Смер­те, смер­те, іди на ліси,
Йди на без­вість, йди на море,
І ти, моро­зе, вели­кий і лисий,
Не при­ходь до нас із сво­єї комо­ри!
Смерть з моро­зом тан­цю­ва­ла,
Тан­цю­ва­ла і спів­а­ла
А за море почва­ла­ла.

Закли­на­н­ня дово­лі часто вико­ри­сто­ву­ють, щоб при­во­ро­жи­ти паруб­ка на любов до дів­чи­ни, щоб сон­це сві­ти­ло, щоб дощ ішов тощо. 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»