Засуха — кара за гріхи та осквернення землі
Опубліковано: 03 Кві 2015 16:26

Засу­ха — в наро­дно­му уяв­лен­ні — кара за грі­хи, яка поси­ла­є­ться людям звер­ху. Голов­ною при­чи­ною засу­хи вва­жа­ли «осквер­не­н­ня зем­лі», тоб­то похо­ва­н­ня нечи­стих покій­ни­ків — само­губ­ців, уто­пле­ни­ків тощо, яких «зем­ля не при­ймає». Звід­си і такі дав­ні спосо­би магі­чно­го зупи­не­н­ня засу­хи, як руй­ну­ва­н­ня їхніх могил, вики­да­н­ня тру­пів у воду і т. ін.

Згі­дно з віру­ва­н­ня­ми, зем­ля «спить» від Здви­же­н­ня до Бла­го­ві­ще­н­ня, і тор­ка­ти­ся неї забо­ро­ня­ло­ся. Що ж до спо­ру­дже­н­ня будь-яких ого­рож наве­сні, до Бла­го­ві­ще­н­ня, то віри­ли, що вони при­зво­дять до «заго­ро­джу­ва­н­ня дощів» улі­тку, тому у випад­ку засу­хи такі забо­ри руй­ну­ва­ли, щоб «звіль­ни­ти» дощ. На тка­цьких вер­ста­тах також забо­ро­ня­ло­ся пра­цю­ва­ти (вва­жа­ло­ся, що можна «засну­ва­ти» дощ). Якщо такий гріх викри­вав­ся, вину­ва­ту жін­ку обли­ва­ли водою, а ста­нок лама­ли.

Магі­чний зв’язок вогню, вогни­ща, печі з засу­хою лежить в осно­ві повір’їв про те, що пекти хліб чи сма­жи­ти що-небудь на Бла­го­ві­ще­н­ня — гріх, бо наслід­ком може ста­ти засу­ха: «буде так пекти, як пече­ться на ско­во­ро­ді» (Поліс­ся). Вину­ва­тця­ми засу­хи могли бути також гон­ча­рі й чере­пи­чни­ки, оскіль­ки їхнє реме­сло пов’язане з вогнем.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»