Затемнення – провіщення біди, або ж бійка між Сонцем і Місяцем
Опубліковано: 03 Кві 2015 14:13

Затем­не­ння, затьма (Сонця або Місяця) — при­родне явище, якому при­пи­су­є­ться нега­тив­ний вплив на людей; поясню­є­ться пере­ва­жно зло­ві­щими діями демо­нів; часто спри­йма­є­ться як Божа кара за люд­ські гріхи або як про­ві­ще­ння біди (війни, голоду, мору і т. ін.). Іноді казали, що затем­не­ння — це бійка між Сон­цем і Міся­цем, а іноді — що ці сві­тила зату­ля­ють свої обличчя руками, щоб не бачити люд­ських грі­хів. Тому  затем­не­ння Місяця най­ча­стіше буває вночі, коли люди най­більш грі­шні.

У деяких місце­во­стях вірили: затем­не­ння настає тому, що кри­латі вов­ку­лаки хочуть з’їсти Сонце. Про таке віру­ва­ння зга­ду­є­ться у «Пові­сті врем’яних літ» під 1065 р.: «Солнце пре­мі­нися, не бисть сві­тло, но аки місяць бисть, его же неві­гласи гла­го­лють сні­да­ему сущю»; так само і в 1115 р. затьму як вісник неща­стя бачимо у «Слові о полку Іго­ре­вім». У тому ж літо­писі під 1185 р. опи­сано, що коли князь Ігор поба­чив 1 травня затьму сонця, то запи­тав своїх бояр та дру­жину: «Ви бачите? Що се є за зна­ме­ння?» І ска­зали мужі: «Княже! Се є не на добро зна­ме­ння осе».

Хоча затем­не­ння Сонця від­бу­ва­ю­ться украй рідко, але навіть до недав­нього часу вони викли­кали в народі від­чу­ття жаху: невже бла­го­дійне сві­тило загине навіки? При затем­не­н­нях був зви­чай закри­вати коло­дязі, щоб убе­регти їх від псу­ва­ння й отру­ю­ва­ння. Цікаво, що при пов­ному соня­чному затем­ненні (коли на небі, ніби вночі, з’являються далекі зорі) всі тва­рини ста­ють неспо­кій­ними: пта­шки, які до того спо­кійно літали в пові­трі, при­па­да­ють до землі; кури нишкнуть і сіда­ють на сідало. А по закін­ченні затем­не­ння півні почи­на­ють свою зви­чну пісню, якою кожного ранку зустрі­ча­ють Сонце; дома­шня худоба раді­сним реві­н­ням вітає повер­не­ння ден­ного сві­тла.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»