Завмирання — народна назва летаргічного сну
Опубліковано: 07 Кві 2015 16:01

Зав­ми­ра­н­ня — наро­дна назва летар­гі­чно­го сну, який розу­мі­ють як тим­ча­со­ву смерть, коли душа засну­ло­го від­ві­дує «той світ». З дав­ніх-давен у наро­ді були поши­ре­ні чутки про зав­ми­ра­н­ня людей (на три, п’ять, сім або два­над­цять днів). Такі люди, коли зно­ву вер­та­ли­ся до жит­тя, роз­по­від­а­ли, що бачи­ли у потой­бі­чно­му сві­ті. Наве­де­мо одну з таких роз­по­від­ей: «Як зав­ми­ра­ла одна жін­ка, то роз­по­від­а­ла, що бачи­ла на тім сві­ті сво­го чоло­ві­ка. Див­люсь, каже, а мій чоло­вік сидить на лаві і в макі­трі таба­ку тре. Хіба, пита­юсь, і тут є такі, що нюха­ють? Ні, каже, це мені така кара за те, що я на тому сві­ті таба­ку молов у пра­зник».

У наро­дних каз­ках бога­ти­рі, уби­ті воро­га­ми, воскре­са­ю­чи при окро­плен­ні їх живою водою, про­мов­ля­ють: «Ой, як дов­го я спав!» — «Спав би ти вічним сном, коли б не жива вода і не моя допо­мо­га», — від­по­від­ає вір­ний друг. Вічний сон озна­чає смерть, а летар­гі­чний сон нази­ва­ють зав­ми­ра­н­ням. Тва­ри­ни, впа­да­ю­чи в зимо­ву спля­чку, зав­ми­ра­ють на цей час. Сон­це, що захо­дить, уяв­ля­ло­ся заси­на­ю­чим, а сон­це, що схо­дить, — таким, що про­си­на­є­ться. Помер­лих нази­ва­ють «усо­пши­ми» — від спа­ти, або покій­ни­ка­ми— від спа­ти спо­кій­ним вічним сном. Збе­ре­гло­ся повір’я: коли захо­дить Сон­це, не можна ляга­ти спа­ти, щоб разом з уми­ра­ю­чим днем і само­му не засну­ти вічним сном. Усе це свід­чить про близь­кість сну і смер­ті, і те віру­ва­н­ня, за яким душа під час сну може зали­ша­ти тіло та блу­ка­ти в іншо­му сві­ті, ста­ло при­чи­ною, чому снам нада­є­ться віщо­го зна­че­н­ня.

«Зав­ми­ра­ли» пере­ва­жно люди стар­шо­го віку, хоча були випад­ки і з моло­ди­ми. «Можна уяви­ти собі, — писав П.Куліш, — як силь­но діють на про­сті уми свід­че­н­ня ста­ро­го чи ста­рої, яка тіль­ки що повер­ну­ла­ся з того сві­ту. Жах і зди­ву­ва­н­ня не дають місця недо­вір­ли­во­сті. Слу­ха­чі на все жит­тя збе­рі­га­ють пере­ко­на­н­ня в спра­ве­дли­во­сті фан­та­сти­чно­го опо­віда­н­ня, і якщо з ким-небудь тра­пи­ться зав­ми­ра­н­ня, він у хво­ро­бли­во­му ста­ні моз­ку лег­ко може вида­ва­ти те, що малю­ва­ло йому колись уяв­ле­н­ня, за баче­не на тому сві­ті».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»