Завмирання — народна назва летаргічного сну
Опубліковано: 07 Кві 2015 16:01

Зав­ми­ра­ння — наро­дна назва летар­гі­чного сну, який розу­мі­ють як тим­ча­сову смерть, коли душа засну­лого від­ві­дує «той світ». З дав­ніх-давен у народі були поши­рені чутки про зав­ми­ра­ння людей (на три, п’ять, сім або два­над­цять днів). Такі люди, коли знову вер­та­лися до життя, роз­по­від­али, що бачили у потой­бі­чному світі. Наве­демо одну з таких роз­по­відей: «Як зав­ми­рала одна жінка, то роз­по­від­ала, що бачила на тім світі свого чоло­віка. Див­люсь, каже, а мій чоло­вік сидить на лаві і в макі­трі табаку тре. Хіба, пита­юсь, і тут є такі, що нюха­ють? Ні, каже, це мені така кара за те, що я на тому світі табаку молов у пра­зник».

У наро­дних каз­ках бога­тирі, убиті воро­гами, воскре­са­ючи при окро­пленні їх живою водою, про­мов­ля­ють: «Ой, як довго я спав!» — «Спав би ти вічним сном, коли б не жива вода і не моя допо­мога», — від­по­відає вір­ний друг. Вічний сон озна­чає смерть, а летар­гі­чний сон нази­ва­ють зав­ми­ра­н­ням. Тва­рини, впа­да­ючи в зимову спля­чку, зав­ми­ра­ють на цей час. Сонце, що захо­дить, уяв­ля­лося заси­на­ю­чим, а сонце, що схо­дить, — таким, що про­си­на­є­ться. Помер­лих нази­ва­ють «усо­пшими» — від спати, або покій­ни­ками— від спати спо­кій­ним вічним сном. Збе­ре­глося повір’я: коли захо­дить Сонце, не можна лягати спати, щоб разом з уми­ра­ю­чим днем і самому не заснути вічним сном. Усе це свід­чить про близь­кі­сть сну і смерті, і те віру­ва­ння, за яким душа під час сну може зали­шати тіло та блу­кати в іншому світі, стало при­чи­ною, чому снам нада­є­ться віщого зна­че­ння.

«Зав­ми­рали» пере­ва­жно люди стар­шого віку, хоча були випадки і з моло­дими. «Можна уявити собі, — писав П.Куліш, — як сильно діють на про­сті уми свід­че­ння ста­рого чи ста­рої, яка тільки що повер­ну­лася з того світу. Жах і зди­ву­ва­ння не дають місця недо­вір­ли­во­сті. Слу­хачі на все життя збе­рі­га­ють пере­ко­на­ння в спра­ве­дли­во­сті фан­та­сти­чного опо­віда­ння, і якщо з ким-небудь тра­пи­ться зав­ми­ра­ння, він у хво­ро­бли­вому стані мозку легко може вида­вати те, що малю­вало йому колись уяв­ле­ння, за бачене на тому світі».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»