Жива — богиня, що животворить
Опубліковано: 10 Кві 2015 14:51

Жива, Живана, Живена, Живо­нія — богиня життя, щастя, любові, яка живо­тво­рить і воскре­шає уми­ра­ючу взимку при­роду, робить землю пло­дю­чою. Жива сим­во­лі­зує не стільки любов між чоло­ві­ком і жін­кою, скільки сві­тову любов, що є осно­вою життя на землі. Саме цим вона від­рі­зня­є­ться від богині всього сущого, а також подру­жнього життя Лади. Згі­дно з міфами Жива наро­ди­лася від Сві­то­вида і Ноцени, які сим­во­лі­зу­ють день і ніч.

Жива—богиня, що живо­тво­рить. Вона дарує життя неза­ле­жно від волі вер­хов­ного боже­ства. А по смерті душа людини зустрі­ча­є­ться з двома богами — Живою і Пеклен­цем (богом пекла). Жива бере до себе пра­ве­дни­ків і від­прав­ляє їх до раю. Ті душі, які потра­пили до Пекленця, про­хо­дять крізь адські муки, перетво­рюються на іскри і летять на небо. Там вони знову потра­пля­ють до Живи. Жива, зібравши іскри, йде у люд­ський світ і вкла­дає їх у лоно вагі­тним жін­кам. Іскри вті­лю­ю­ться у дітей, і з цього часу вони отри­му­ють душу. Супу­тни­цями богині є Почу­ття, Чарів­ні­сть і Любов. При­лі­та­ючи у цей світ на чарів­ній колі­сниці, запря­же­ній парою голу­бів і парою лебе­дів, Жива роз­па­лює вогонь небе­сних гроз, про­га­няє злі сили, виво­дить з-за холо­дних хмар сві­тло­сяйне сонце.

На честь богині Живи предки запа­лю­вали вогні. Рано-вранці у Вели­кий четвер Стра­сного тижня палили солому і кли­кали покій­ни­ків. Чим ско­ріш богиня весни пере­може демо­нів зими, тим швидше одя­гне поля, сади і гаї сві­жою зеленню і кві­тами. Пре­кра­сні дні травня і поча­тку червня з дав­нини при­свя­чу­ва­лися цій чарів­ній богині і зна­ме­ну­ва­лися загаль­ними ігри­щами. Тим, хто при­но­сить їй жер­тви, вона про­ро­кує май­бу­тнє. На честь Живи, як тільки при­лі­тає зозуля (а ця пта­шка вва­жа­лася атри­бу­том богині), дів­чата йшли в ліс охре­щу­вати її, тоді ж між собою зрі­дню­ва­лися та заплі­тали вінки на бере­зах. При­но­сили жер­тви їй також жінки, які не мали дітей, щоб вона спри­яла добрим поло­гам. Жива при­йшла колись уперше до людей з яблу­ком і вино­гра­дом та виро­стила перше зерно жита. Живі було побу­до­вано капище на горі, назване Живець, де в перші дні травня бла­го­го­війно схо­дився числен­ний люд випро­шу­вати в неї дов­го­ча­сного здоров’я. Осо­бливі жер­тви при­но­сили їй ті, хто чув перше кува­ння зозулі, яке про­ро­чило їм кіль­кі­сть років життя. Думали, що то най­ви­щий госпо­дар Все­світу пере­вті­лю­вався в зозулю, тому її вбив­ство вва­жа­лося зло­чи­ном і суворо кара­лося.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»