Зільниця (фітоаптека)
Опубліковано: 31 Сер 2009 15:36

Місце  де зна­ха­рі (віду­ни) — люди, добре обі­зна­ні з наро­дни­ми мето­да­ми і засо­ба­ми ліку­ва­н­ня. Серед них були косто­пра­ви, кро­во­пу­ска­те­лі, баби-пови­ту­хи, трав­ни­ки, збе­рі­га­ли зібра­ні тра­ви яки­ми ліку­ва­ли хво­рих, з них же там і роби­ли насто­ян­ки та різні ком­бі­на­ції.

Хоча основ­ним ліку­валь­ним засо­бом цих них була магія, яка засто­со­ву­ва­ла­ся у поєд­нан­ні з ліка­ми рослин­но­го, тва­рин­но­го чи міне­раль­но­го похо­дже­н­ня, хірур­гі­чни­ми при­йо­ма­ми. Як і в інших наро­дів, най­по­ши­ре­ні­шим магі­чним засо­бом укра­їн­ської наро­дної меди­ци­ни була сло­ве­сна (вер­баль­на) магія. Замов­ля­н­ня та при­мов­ля­н­ня, що нале­жать до най­дав­ні­шо­го різно­ви­ду фоль­клор­них жан­рів, були над­зви­чай­но бага­ти­ми на худо­жні обра­зи та пое­ти­чні засо­би. Вели­ке зна­че­н­ня мало і вмі­н­ня зна­ха­ря все­ли­ти хво­ро­му віру в оду­жа­н­ня. Отож, у ком­пле­ксі з інши­ми засо­ба­ми ліку­ва­н­ня магія слу­гу­ва­ла своє­рі­дним пси­хо­те­ра­пев­ти­чним засо­бом, який нерід­ко міг справ­ля­ти пози­тив­ний ефект.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»