Змій-Перун — крилатий змій з трьома головами
Опубліковано: 03 Кві 2015 12:33

Змій-Перун — кри­ла­тий змій з трьо­ма голо­ва­ми. Ста­ро­дав­ні літо­пи­си опо­від­а­ють, що з прийня­т­тям хри­сти­ян­ської віри князь Воло­ди­мир нака­зав усіх язи­чни­цьких богів кину­ти у води Дні­пра. Тоді ста­тую Перу­на хви­лею вики­ну­ло на ске­ля­стий острів, на яко­му була гли­бо­ка пече­ра. На ідо­лі золо­та три пуди, а сам образ зро­бле­ний з дере­ва. Отож і острів став зва­ти­ся Перун. Там, за пере­ка­за­ми, бог Перун пере­тво­рив­ся на кри­ла­то­го змія. Став він «гар­ба­ти» під себе жінок та дів­чат, а мужів пожи­рав. Той змій як летів, то осві­чу­вав весь світ, а вогонь його так і палав. Одно­го разу при­ніс він у ту гли­бо­ку нору царів­ну — і тіль­ки хотів її збез­че­сти­ти, як з’явився бога­тир. Він убив стра­шно­го змія, а царів­ну взяв собі в жони. І наро­ди­ло­ся в них три соко­ли-сини. На тому остро­ві ще й досі є нора, яку зва­ти Змі­є­вою. Кажуть, що там збе­рі­га­є­ться скарб, але закля­тий.

В усіх цих леген­дах є якась час­тка прав­ди, бо на остро­ві, який має назву Перун, зна­йде­ні зали­шки не тіль­ки гіпер­бо­рей­сько­го посе­ле­н­ня поча­тку II тис. до н. е., але й уні­каль­на май­стер­ня з виго­тов­ле­н­ня гра­ні­тних «гро­мо­вих топір­ців». При­кра­ше­ні рельє­фа­ми бли­ска­виць і сим­во­ла­ми води, діо­ні­сій­ськи­ми маска­ми і небе­сни­ми сві­ти­ла­ми, коло­ска­ми і кален­да­ря­ми, вони роз­хо­ди­ли­ся звід­си по низу Дні­пра, потра­пля­ю­чи також на Кав­каз і Бал­ка­ни.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»