Показати мапу території
Дзвінниця

На захід від цер­кви сто­їть дерев’яна три­яру­сна дзві­ни­ця, ква­дра­тна у пла­ні, увін­ча­на маків­кою, над якою виви­щу­є­ться хрест «Сон­це Прав­ди» — як сим­вол Госпо­да нашо­го Ісу­са Хри­ста. Збу­до­ва­на, як і цер­ква, у пері­од 2000–2002 років.

Пер­ший, дру­гий і тре­тій ярус її рубле­ні — скла­де­ні із бру­сів. Тре­тій ярус має пря­мо­ку­тні отво­ри для дзво­нів, яких із голов­ним дзво­ном «Бла­го­ві­стом» три­над­цять.

Яру­си спо­лу­ча­ю­ться вну­трі­шні­ми дерев’яними схо­да­ми. Цер­ков­ні схо­ди скла­де­ні із тов­стих дощок (плах): за сві­то­гля­дни­ми уяв­ле­н­ня­ми того часу, із плах роби­ли місце стра­ти зло­чин­ців (звід­си відо­мий вислів — «зійти на пла­ху»). Таким чином, сим­во­лі­чно люди­на повин­на була прой­ти шлях спо­ку­ти, піді­йма­ю­чись до хра­му по таких схо­дах, усві­до­ми­ти грі­хов­ність свою жит­тя і пока­я­ти­ся.

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»