Показати мапу території
Книгарня yкраїнського слова “Шабля “Козака Мамая” імені Олександра Ільченка

До Вашої уваги про­по­ну­ємо широ­кий вибір дитя­чої літе­ра­тури, посі­бни­ків, енци­кло­пе­дій, істо­ри­чних книг, суча­сної прози та пое­зії, тури­сти­чних мап та фото­аль­бо­мів.

До відома поці­но­ву­ва­чів укра­їн­ського слова: з часу від­кри­ття кни­гарні 9 бере­зня 2011 року, яке від­бу­лось у сві­тлий День наро­дже­ння Тараса Гри­го­ро­вича Шев­ченка, про­йшло трохи більше восьми міся­ців! За цей коро­ткий про­мі­жок часу до кни­гарні заві­тало більше 60 000 від­ві­ду­ва­чів. Хоча кни­гарня ще досить «молода», але в її асор­ти­менті біля 1500 най­ме­ну­вань книг і, що дуже важливо, вар­ті­сть книг в кни­гарні «Шабля «Козака Мамая» в сере­дньому на 20% нижча, ніж в будь-якій іншій кни­гарні міста Києва.

Серед пере­ваг нашої кни­гарні є й те, що, заві­тавши до при­мі­ще­ння, Ви нео­дмінно зану­ри­тесь в прав­диву атмо­сферу коза­цької доби, огля­нете еле­менти тра­ди­цій­ного інтер’єру Над­дні­прян­ської оселі 17 – 18 сто­лі­ття. Інтер’єр кни­гарні сти­лі­зо­ва­ний під коза­цьку оселю – мисники, на яких дру­жніми рядами виструн­чи­лись куманці, полу­ми­ски, гор­нята та тарелі, вікна обі­йма­ють «Обу­хів­ські» та «Чер­не­цькі» рушники, в кутку при­ту­ли­лися велика мальо­вана скриня, дідухи, килими та інше хатнє начи­ння. Заві­тавши до кни­гарні, Ви, без сум­ніву, звер­нете увагу і на зна­ме­ниту пар­суну козака Мамая, його «чорну», тобто бойову лицар­ську шаблю, що висить на стіні. Поді­бну бойову лицар­ську шаблю, як ска­зав Оле­ксандр Іль­ченко: «… козак Мамай гострив щодня. Гострив щодня, бо й тупив щодня, від Каї­нів уся­ких одби­ва­ю­чись… Хоч він, треба ска­зати, і не любив того діла: ні гострити, ні тупити. Але ж він чор­том дихав проти вся­кого пан­ства, проти кривди, проти горя люд­ського, проти всіх зухваль­ців, хто тільки важився на Укра­їну зазі­хати, та й мусив Козак вою­вати з ними. Тож і був собі лагі­дної вдачі мир­ний чоло­вік вої­ном зви­тя­жним, хитрим та спри­тним, – щира коза­цька душа! – таким спри­тним, що не брала його ні шабля, ні куля, ні меч…». Ця «чорна» бойова шабля Козака Мамая, тути­чки ж висячи на стіні кни­гарні, і в наш час нага­дує нам, укра­їн­цям, що ми – дав­нього коза­цького роду, котрому не буде пере­воду. Укра­їнці мають не на сло­вах, а на ділі під­три­му­вати кни­го­ви­дав­ни­цтво в Укра­їні, купу­ючи книги надру­ко­вані дідів­ською мовою, на пра­ктиці не цура­ю­чись цим свого корі­ння! Наше рідне Слово і є ота коза­цька шабля!В при­ро­дній укра­їн­ській атмо­сфері кни­гарні «Шабля «Козака Мамая» Ви та Ваші діти змо­жете взяти до рук ту книгу, котра Вам, як гене­ти­чним спад­ко­єм­цям слав­них лица­рів степу, буде най­більше до душі. Зру­чно роз­мі­щуй­тесь за широ­ким сто­лом, дбай­ливо засте­ле­ним домо­тка­ною ска­тер­ти­ною, сидячи на такій же ж дов­гій лаві, вкри­тій рясним стро­ка­тим Богу­слав­ським рядном. Ви нео­дмінно змо­жете пори­нути у роман­ти­чний і такий рідний світ наших пра­ба­бусь та пра­ді­ду­сів…

Кни­гарня укра­їн­ського слова «Шабля «Козака Мамая» імені Оле­ксан­дра Іль­ченка пра­цює з 10.00 до 18.00 щоденно без вихі­дних.

На зимо­вий період: з 10:00 до 17:00 щоденно.

Ласкаво  про­симо у світ укра­їн­ської книги!!!

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»