Показати мапу території
Острів кохання

ОСТРІВ сим­во­лі­зує надій­ну убез­пе­че­ність від моря хао­су. Щоб дося­гну­ти небе­сно­го цар­ства, яке з усіх сто­рін ото­че­не гли­бо­ки­ми вода­ми, потрі­бно було пере­пли­сти пові­тря­ні води цар­ства Сон­ця, Міся­ця і зірок, як то гово­ри­ться в замов­ля­н­нях про чарів­ний острів Буян. Буян — від сло­ва «буй», яке спо­рі­дне­не зі сло­вом «ярий», тоб­то весня­ний, пал­кий, уро­жай­ний. «Острів Буян» — міфо­по­е­ти­чна назва весня­но­го неба. Цей острів має важли­ве зна­че­н­ня в наро­дних пере­ка­зах; чаро­дій­не сло­во замов­лянь, звер­не­не до божеств дов­кі­л­ля, зде­біль­шо­го почи­на­є­ться зі слів: «На морі на окі­я­ні, на остро­ві на Буя­ні». На цьо­му остро­ві пере­бу­ва­ють усі могу­тні сили весня­них дощів, гроз, гро­мів і бур; тут і змій, усім змі­ям стар­ший, і віщий ворон, усім воро­нам стар­ший брат, який клює вогнен­но­го змія, і птах із залі­зним дзьо­бом і мідни­ми кіг­тя­ми, і бджо­ли­на матка, усім маткам стар­ша, і чере­па­ха, усім гади­нам стар­ша. Від них наро­ди­ли­ся всі змії, пта­хи і кома­хи. На цьо­му остро­ві живуть діва Зоря та бог Перун. Сюди звер­та­ли­ся наші пред­ки, про­ха­ю­чи богів вилі­ку­ва­ти їх від ран і хво­роб, дару­ва­ти сна­гу, при­не­сти щастя в любо­ві. Пере­ка­зи роз­мі­щу­ють рай на фан­та­сти­чних остро­вах, де ріки медо­ві та моло­чні, а бере­ги кисіль­ні, де царює Сон­це і кві­тує вічна весна.

Укра­їн­ська міфо­ло­гія” Вой­то­вич В.М. 2005 р.

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»