Показати мапу території
Ярмарковий майдан

Ярмарки – пері­о­ди­чно вла­што­ву­вані у вста­нов­ле­них місцях (посе­ред міст, місте­чок, вели­ких сіл) тор­го­вища, з про­да­жем това­рів. Віді­гра­вали роль тра­ди­цій­них цен­трів спіл­ку­ва­ння. Ярмарки були улю­бле­ною подією в одно­ма­ні­тному житті селян. У такий день навіть до цер­кви ходили менше.

Задовго до сві­танку селяни пішки чи на возах виби­ра­лися з сіл і дов­гою чере­дою тягну­лися до місця ярмарку, де, після вирі­ше­ння госпо­дар­ських справ, могли від­да­ва­тися дозві­ллю. Тут від­бу­ва­лися зустрічі, зна­йом­ства, запро­ше­ння на хра­мове свято чи сімейні уро­чи­сто­сті.

На ярмар­ках помі­щики закли­кали селян на сло­боди (спе­ці­альні посе­ле­ння, звіль­нені на пев­ний час від пода­тків). Для цього вони виря­джали сюди своїх людей із хлі­бом та горіл­кою, і ті заби­вали на тор­го­вому май­дані кіл із табли­чкою, на якій позна­ча­лися умови та вигоди слобід­ського життя.

Тут же про­во­дили пова­ла­ння, тобто прив­се­лю­дно пові­дом­ляли про вчи­не­ння яко­гось зло­чину, при­кмети зло­дія тощо.

На ярмарки зби­ра­лися лір­ники, які під схвальні вигуки натовпу зма­га­лися в май­стер­но­сті. При­хо­дили й про­сті музики. Не обхо­ди­лося й без кобза­рів з їхніми думами. Атмо­сферу, що пану­вала на ярмарку, влу­чно хара­кте­ри­зує наро­дне прислів’я: “У ярма­рок пога­ного нічого нема — усе хороше”.

Наші послуги

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»