Показати мапу території
Ярмарковий майдан

Ярмар­ки – пері­о­ди­чно вла­што­ву­ва­ні у вста­нов­ле­них місцях (посе­ред міст, місте­чок, вели­ких сіл) тор­го­ви­ща, з про­да­жем това­рів. Віді­гра­ва­ли роль тра­ди­цій­них цен­трів спіл­ку­ва­н­ня. Ярмар­ки були улю­бле­ною поді­єю в одно­ма­ні­тно­му жит­ті селян. У такий день навіть до цер­кви ходи­ли мен­ше.

Задов­го до сві­тан­ку селя­ни пішки чи на возах виби­ра­ли­ся з сіл і дов­гою чере­дою тягну­ли­ся до місця ярмар­ку, де, після вирі­ше­н­ня госпо­дар­ських справ, могли від­да­ва­ти­ся дозві­л­лю. Тут від­бу­ва­ли­ся зустрі­чі, зна­йом­ства, запро­ше­н­ня на хра­мо­ве свя­то чи сімей­ні уро­чи­сто­сті.

На ярмар­ках помі­щи­ки закли­ка­ли селян на сло­бо­ди (спе­ці­аль­ні посе­ле­н­ня, звіль­не­ні на пев­ний час від пода­тків). Для цьо­го вони виря­джа­ли сюди сво­їх людей із хлі­бом та горіл­кою, і ті заби­ва­ли на тор­го­во­му май­да­ні кіл із табли­чкою, на якій позна­ча­ли­ся умо­ви та виго­ди слобід­сько­го жит­тя.

Тут же про­во­ди­ли пова­ла­н­ня, тоб­то прив­се­лю­дно пові­дом­ля­ли про вчи­не­н­ня яко­гось зло­чи­ну, при­кме­ти зло­дія тощо.

На ярмар­ки зби­ра­ли­ся лір­ни­ки, які під схваль­ні вигу­ки натов­пу зма­га­ли­ся в май­стер­но­сті. При­хо­ди­ли й про­сті музи­ки. Не обхо­ди­ло­ся й без кобза­рів з їхні­ми дума­ми. Атмо­сфе­ру, що пану­ва­ла на ярмар­ку, влу­чно хара­кте­ри­зує наро­дне прислів’я: “У ярма­рок пога­но­го нічо­го нема — усе хоро­ше”.

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»